Nivel cariera

Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani)

Adresa/adresele jobului

Recrutez candidati dispusi sa se relocheze

Da

Salariu brut pe luna

400 - 700 €


Localitatile Buftea- Mogosoaia -Chitila -Bucuresti ar fi preferate pentru apropierea de Fabrica din Buftea

Activitati specifice

 • Participã la realizarea programului lunar de fabricatie
 • Marcheaza produsele executate conform instructiunilor inginerului tehnolog si sefului de schimb
 • Completeazã Fisa productie pentru shimbul respectiv
 • Verificã utilajul la predarea- primirea schimbului 
 • Verificã dacã are asigurate toate materiile prime necesare desfãsurãrii în bune conditii a programului de fabricatie planificat.
 • Verifica parametrii tehnologici inainte de inceperea procesului de fabricatie
 • Executã anumite operatiuni de întretinere si curãtare a masinii, iar în cazul defectiunilor majore semnaleazã personalul tehnic de întretinere si participã direct la remedierea lor
 • Asigurã conditii optime de  depozitare a materiilor prime în zona de lucru
 • Respectã programul tehnic de fabricatie astfel încât sã se încadreze în normele de consum si in parametrii de calitate ai produsului
 • Participa la schimbarea matritelor conform programului de fabricatie

Responsabilitati

 • Actioneaza astfel încât procesul tehnologic de fabricatie sã se desfãsoare continuu, sa se atinga obiectivele de productie stabilite în conditii de sigurantã
 • Mentine o atitudine de colaborare cu restul colegilor/angajatilor societatii
 • Participã direct la actiuni de prim ajutor în caz de accident de muncã; participã direct la actiuni de stingere în caz de incendiu; contribuie la paza si securitatea fabricii în timpul schimbuluiRespecta cu strictete programul de munca in schimburi, regulamentul de organizare si functionare si instructiunile de lucru.

Cerinte

 • absolvent studii medii sau scoala profesionala tehnica
 • preferabil experienta de munca in productie  minimani
 • seriozitate.