Detalii loc de munca

ANUNT INACTIV: Angajatorul nu recruteaza momentan in mod activ pentru aceasta pozitie, dar poti aplica la anunt.

MANAGER DEPARTAMENT OFERTARE

Angajeaza Premium Talent
Nivelul carierei
Senior (5-10 ani), Executive (>10 ani)
Tip job
Full time
Limbi vorbite
Engleză - Mediu
* toate limbile sunt obligatorii
Adresa
Posturi disponibile
1

Managerul Tehnic conduce, coordoneaza si controleaza Departamentul Tehnic-Ofertare din cadrul companiei.

Rolul Managerului Tehnic este de a construi oferte comerciale care adreseaza nevoile clientilor si de a integra oferta tehnica astfel incat propunerea comerciala sa valorifice oportunitatile de business. Acesta este responsabil de construirea ofertei comerciale si administrarea procesului de ofertare din perspectiva comerciala in vederea intocmirii documentatiilor pentru licitatii /oferte.

Candidatul ideal va avea urmatorul profil:

 • Este absolvent de studii superioare tehnice în domeniul construcțiilor (Facultate de Construcții sau Instalatii pentru constructii), cu suficiente cunoștințe în aspectele economico-financiare, de analiză raport cost-beneficiu ale unui proiect de construcții care implică şantiere de construcții civile, sisteme arhitecturale, infrastructură construcții, rețele și în general antreprize generale.
 • Are experiență reală pe un post similar de minimum 5 ani și un traseu profesional care să treacă prin mai multe poziții în cadrul unor firme de construcții, familiarizat cu ofertarea, calcul de antemăsurători, timpi de execuție, materiale, resurse în general și soluții specifice domeniului construcțiilor, utilizarea normelor de consum de resurse specifice domeniului.
 • Cunoasterea legislatiei in domeniul achizitiilor publice
 • Experienta relevanta in redactarea ofertelor, negocierea si derularea de contracte de achizitii publice
 • Familiarizat  cu utilizarea si administrarea SEAP; (program devize WINDEV);
 • Foarte bune abilitati de lucru cu calculatorul - MS Office (Excel, Power Point, Word), AutoCad
 • Cunoasterea limbii engleze
 • Abilitati de management al oamenilor
 • Excelente abilitati de negociere
 • Capacitate de analiza si rezolvare a problemelor, abilitati de planificare si organizare
 • Orientare catre rezultate
 • Orientarea catre client
 • Etica si integritate
 • Capacitatea de a lucra eficient intr-un mediu solicitant si cu multe termene stranse. (rezistenta la stres)
 • Capacitatea de a lucra intr-un mediu dinamic si competitiv.

 

Principalele responsabilități sunt:

Ofertare: preia cererile de ofertă în legătură cu divizia construcții, verificarea conditiilor de eligibilitate, studiază integral documentația și delimitează listele/pachetele de cantități, elaborează structuri arborescente de proiect și le încadrează în normele interne și identifică prețul de cost, solicită clarificări de la potențialii beneficiari, relaționează cu toate departamentele pentru elaborarea ofertei sau documentației cerute (Calitate, Proiectare, Execuție, Aprovizionare), întocmește dosarul de ofertare conform cererii de ofertă (incluzând oferta tehnică, graficul de execuție, fișe tehnice, declarații și certificate de calitate/garanție etc.), transmite oferta către departamentul Comercial/Project Management.

Urmărirea derulării proiectului: oferă sprijin tehnic pentru colegii din execuție pe durata derulării proiectului  și validează anumite decizii privind soluțiile tehnice, tipologii sau cantități de materiale acolo unde este cazul, pentru ca proiectul să-și respecte parametrii bugetați în ofertă, precum și pentru respectarea graficul de execuție. Imbunătățește permanent normele interne de consum și ofertare și modul de urmărire a raportului cost-venit.

Beneficii:

 • Excelent pachet salarial si de beneficii, negociabil in urma interviului;
 • Bonusuri in functie de realizari;
 • Autoturism  de serviciu;
 • Zile suplimentare de concediu in functie de vechimea in companie;
 • Prime ocazionale;
 • Un mediu de lucru profesional placut si competitiv, in care sunt stimulate si recompensate performantele individuale si de echipa;