Nivel cariera

Senior (5-10 ani), Executive (>10 ani)

Adresa/adresele jobului


SCOPUL POSTULUI: Coordonează şi asigură întregul proces de producţie  în vederea realizării producţiei planificate, în conformitate cu obiectivele, programul şi standardele de calitate ale societăţii.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII:

 • Să coordoneze, îndrume, controleze şi răspundă de întreaga activitate din cadrul sectorului pe care îl coordonează;
 • Să organizeze activitatea de producţie a sectorului coordonat şi să răspundă prin măsurile pe care le ia de îndeplinirea calitativă şi la termen a programului de producţie stabilit
 • Să verifice îndeplinirea sarcinilor de către oamenii din subordine;
 • Să asigure pentru personalul serviciului din subordine consumabile, echipament de protecţie precum şi echipamentele necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii;
 • Să răspundă de buna funcţionare a activitatii - conform graficului prestabilit;
 • Să răspundă de aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare şi de respectarea reglementărilor interne în sectorul pe care-l coordonează;
 • Să răspundă de utilizarea eficientă şi în scopul producţiei a bazei materiale primite în sectorul pe care il coordonează, de gestionarea şi gospodarirea patrimoniului in sectorul pe care il coordoneaza;
 • Să răspundă de încărcarea cu atribuţii, la capacitate, a întregului personal din subordine, fiecărui salariat repartizându-i sarcini conform fişei postului pe care este încadrat;
 • Să răspundă de utilizarea eficientă a fondului de timp de către personalul subordonat
 • Să urmărească şi să răspundă de exploatarea raţională a utilajelor şi maşinilor din dotare în scopul creşterii indicelui de folosire al acestora;
 • Să completeze fişele tehnice de urmărire a comportării zilnice a utilajelor;
 • Să asigure şi să urmarească respectarea disciplinei tehnologice, preocupându-se de îmbunătăţirea proceselor tehnologice şi a procesului tehnic de producţie;

CERINȚE MINIME OBLIGATORII:

 • Absolvent de studii superioare tehnice, în domeniul construcţiilor- Specializarea in domeniul hidrotehnicii reprezinta un avantaj ;
 • Experienţă în specialitate management/coordonare,activitatea de producţie – cel puţin 2 ani;
 •  Cunostinte operare PC (Windows, Pachet Office, Internet, email)


 • Interviu online
 • Va rugam sa precizati care este salariul net asteptat
 • Va rugam sa precizati nivelul de cunoastere a programului MS Excel: 1 (slab), 2 (mediu), 3 (bune), 4 (foarte bun), 5 (excelent)
 • Va rugam sa precizati daca ati avut experienta in relatia cu autoritatile (mediu, SSO, ITM etc.). Apreciati: 1 (foarte putiutin), 3 (mediu), 4 (foarte mult), 5 (frecvent - a intrat in atributiile curente avute)
 • Va rugam sa precizati in cat timp ati fi disponibil pentru angajare