Nivel cariera

Senior (5-10 ani)

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

100 €

Acest job nu mai este activ.

Descriere companie:
Companie privata, cu o activitate dedicata domeniului constructiilor, domeniu in care s-a specializat si a reusit sa atinga cele mai inalte standarde de calitate si profesionalism. Valoarea actuala a companiei este rezultatul muncii de echipa, dar si al abilitatilor si competentelor oamenilor ce o reprezinta, specialisti cu o experienta bogata atat in domeniul imobiliar, cat si in cel al constructiilor. Creativitatea, indrazneala, dinamismul, deschiderea, consecventa si grija pentru detalii definesc compania in tot ceea ce face.

Candidatul ideal:
• Abilitati de comunicare, spirit de echipa, capacitate de adaptare, leadership;
• Foarte bune capacitati de organizare si planificare;
• Cunostinte de legislatie specifica, cunoasterea tehnologiilor de executie a lucrarilor din cadrul santierului;
• Experienta intr-o pozitie similara de minim 5 ani.

Descriere job:
• Coordoneaza echipa de proiect, inca din faza de ofertare, pentru realizarea lucrarilor de constructii in conformitate cu proiectul si cu graficul de executie incredintat, urmarind incadrarea stricta in termenele de executie, in bugetul lucrarii si raspunzand de calitatea lucrarilor executate, pana la receptia finala si incasarea garantiilor de buna executie;
ATRIBUTII:
• Studiaza caietul de sarcini si se pronunta asupra posibilitatilor tehnice si economice de realizare ale obiectivului;
• Participa la intocmirea ofertei alaturi de compartimentul Ofertare, asumandu-si preturile la materiale, manopera si utilaje, face propuneri privind graficul de executie si fluxul de numerar aferent;
• Studiaza Proiectul de Autorizare a Constructiei, prevederile Certificatului de Urbanism, prevederile Acordului unic, Autorizatiei de construire, proiectul tehnic si detaliile de executie, documentatia tehnico – economica;
• Desface proiectul pe faze si operatiuni, intocmeste graficul de executie detaliat si fluxul de numerar aferent cu incadrarea in termenul si bugetul incredintat pentru efectuarea lucrarii;
• Participa la selectia de subcontractanti ai societatii pentru executia proiectului si stabileste pentru activitatea acestora bugetul maxim, termenele limita de predare precum si standardele de calitate asteptate;
• Negociaza cu subcontractantii in limitele de competenta stabilite de directorul general sau de directorul tehnic si incheie contracte cu firme de constructii pentru executarea lucrarilor;
• Supervizeaza activitatea sefilor de santier si echipelor care asigura realizarea lucrarilor, precum si activitatea subcontractantilor, reprezentand societatea in relatia cu acestia;
• Informeaza in scris, periodic, conducerea societatii cu privire la stadiul fizic si valoric al executiei lucrarilor, respectarea graficului de executie, incadrarea in bugetul aprobat;
• Identifica si aduce la cunostinta conducerii societatii acele riscuri care apar si nu pot fi evitate, legate de specificul domeniului de activitate;
• Informeaza in scris conducerea societatii despre toate problemele ivite in relatia cu investitorul, autoritatile locale, subcontractantii si despre orice alte probleme, toate eforturile si solicita asistenta conducerii societatii pentru solutionarea acestora;
• Participa la sedintele periodice de productie organizate la sediul societatii;
• Organizeaza si conduce sedintele de analiza cu subcontractantii si cu personalul propriu privind derularea lucrarilor;
• Gestioneaza sistemul de management al calitatii la nivel de santier;
• Stabileste specificatia posturilor si organigrama santierului pe care il conduce;
• Analizeaza si monitorizeaza saptamanal: graficele de lucrari, planurile de actiune stabilite in vederea diferitelor probleme ce pot sa apara, planul de aprovizionare, programul de lucru;
• Estimeaza, programeaza si solicita din timp resursele umane pe specialitati (personal propriu si subantreprenori) conform graficului de executie;
• Asigura managementul comunicarii prin coordonarea intregului flux de informatii care intra sau iese din proiect ( catre beneficiar, proiectant, consultanti, subcontractanti, autoritati publice, companie);
• Coordoneaza in permanenta relatiile cu subantreprenorii, clienti, beneficiari, diriginti de santier pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor aparute pe parcursul desfasurarii activitatii;
• Asigura incadrarea in bugetul incredintat pentru efectuarea lucrarii, prin urmarirea cheltuielilor efectuate sau preconizate a se efectua;
• Intocmeste calculatii de pret pentru anumite activitati, postcalcule ale activitatilor proiectului;
• Intocmeste liste cu propuneri de plati, raspunde de fluxul de numerar generat, necesarul lunar de plati, programul incasarilor de la client, previziuni ale disponibilului de numerar, efectuarea de plati catre furnizori si subcontractanti;
• Participa la toate evenimentele proiectului ( receptii pe faze determinante, receptii partiale sau finale, inclusiv receptia lucrarilor subcontractantilor) asigurand pregatirea adecvata a acestora;
• Urmareste intocmirea situatiilor de lucrari si inaintarea lor spre aprobare la beneficiar;
• Urmareste transmiterea situatiilor de lucrari pe proiectul respective acceptate de beneficiar pentru facturare;
• Face evaluarea finala la terminarea lucrarilor (modul si nivelul in care au fost atinse obiectivele proiectului);
• Intocmeste documentele si urmareste restituirea garantiilor de buna executie pentru lucrarile finalizate;
• Raspunde de costurile angajate in proiect (incadrarea in bugetul alocat proiectului)
• Raspunde de executarea proiectului la termenele contractate cu beneficiarul (termenele intermediare si finale)

Cerinte:
• OBLIGATORIU Absolvent de Studii superioare in domeniul constructiilor ( de preferat specialitatea CFDP);
• Prezinta AVANTAJ detinerea unei diplome de MANAGER DE PROIECT;
• Experienta profesionala generala:
minim 10 ani (zece ani) experienta profesionala in domeniul drumurilor (autostrazi, drumuri nationale, drumuri exprese, drumuri judetene si strazi in localitati urbane/rurale) in activitatile de: lucrari de constructii si/sau supervizare lucrari de constructii si/sau management de proiect / contract.
• Experienta profesionala specifica:
- minim 5 ani (cinci ani) experienta profesionala in calitate de manager de proiect sau in pozitii similar in lucrari de constructie in domeniul infrastructurii de transport rutier.
• Prezinta AVANTAJ - Experienta in coordonare proiecte finantate prind fonduri nerambursabile ;
• Cunostinte de legislatie si normative in domeniului constructiilor;
• Cunostinte PC - AUTOCAD, Ms Office, MS Project –nivel AVANSAT
• Cunostinte necesare cu privire la calitatea in constructii;
• Cunostinte de specialitate cu privire la activitatea de constructii;
• Cunostinte cu privire la sanatatea si securitatea in munca, protectia mediului;
• Cunoasterea cerintelor si principiilor Standardelor;
• Cunostinte Programe devize- OBLIGATORIU
• Permis categoria B- OBLIGATORIU
• DISPONIBILITATE PENTRU DEPLASARI- punctele de lucru sunt in afara judetului Cluj
• Aptitudini de organizare, planificare si control al activitatii, Leadership, Orientare catre client.


Oferta:
• Pachet salarial atractiv;
• Autoturism, laptop si telefon de serviciu;
• Conditii bune de lucru, seriozitate din partea angajatorului;
• Proiecte de constructii motivante din punct de vedere profesional.