Limbi vorbite

engleză

Adresa/adresele jobului


Project Managerul este coordonatorul unui sau a mai multor proiecte, raspunzand de implemantarea acestora din punct de vedere al scopului, duratei de implementare si din punct de vedere financiar.

 

AUTONOMIE : Necesar sa lucreaza independent ca si manager de proiect.

COMPLEXITATE:  Oferă clienților o varietate de servicii integrate  incluzând, dar fără a se limita la executarea cu succes a unui proiect local sau a unui subproiect în timp, in scop si in buget. Cauta continuu îmbunătățirea profitabilității, garantand calitatea executiei proiectului si satisfactia clientului.

 

ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:

 • Conduce activitatile legate de implementarea proiectului, rezolva situatiile critice si problemele aparute.
 • Coordoneaza participantii la proiect (ingineri, instalatori, participanti interni/externi).
 • Defineste specificatiile tehnice necesare inplementarii in conformitate cu cerintele beneficiarului.
 • functioneaza ca si Punct Unic de Contact pentru proiect si ca interfata pentru comunicare.
 • Responsabil pentru realizarea Planul de Implementare a Proectului bazat pe cerintele comerciale si pe necesitatile proiectului si a clientului.
 • Responsabil pentru definirea tuturor activitatilor dintr-un proiect (WBS), structurii ierarhice organizationale si a matricii de atribuire a responsabilitatilor.
 • Conduce si controleaza executia planului de baza si modifica planul in functie de necesitati si in conformitate cu cele convenite cu partile implicate.
 • Coordoneaza activitatile proiectelor pana la instalarea/livrarea finala a elementelor contractuale, si coordonarea tuturor comenzilor pana la incheierea proiectului.
 • Coordonarea si monitorizeaza progresului proiectului – compararea prestatiei efective cu planul. Recomandarea de actiuni preventive si de corectare. Validarea corectiei defectelor
 • Responsabil pentru administrarea contractului – verificarea realizarii/conformitatii livrarilor/fazelor si obligatiilor din respectivele documente contractuale si anuntarea corespunzatoare a clientului in caz contrar.
 • Coordonarea activitatilor de incheiere a proiectului inainde de dezalocarea resurselor necesare.
 • Responsabil pentru intreg fluxul financiar al proiectului de la realizarea bugetului initial pana la obtinerea certificatelor de acceptanta si lansarea spre facturare a clientului.
 • Responsabil de primirea si urmarirea comenzilor de la client
 • Responsabil pentru aplicarea proceselor si procedurilor standard management de proiect 
 • Responsabil pentru indicatorii operationali si calitativi ai proiectului ( indeplinirea planingului, KPI asumati, respectarea termenilor contractului, etc)
 • Responsabil pentru indicatorii financiari (indeplinirea nivelului vanzarilor asumat, respectarea si imbunatatirea marjelor proiectului, etc)
 • Suport pentru echipa Comerciala DTL
 • Sa isi insuseasca si sa respecte procedurile de lucru stabilite in cadrul sistemului de management al calitatii Sa cunoasca, sa respecte si sa aplice normele de securitate si sanatate in munca si a protectiei mediului.
 • Sa se ingrijeasca ca echipa pe care o conduce va aplica normele de securitate, sanatate in munca si a protectiei mediului.

CERINTE:

 • Minim 3 ani experienta ca project manager;
 • Curs Manager de proiect - cerinta obligatorie;
 • Studii superioare, profil tehnic;
 • Capacitatea de a lucra cu oamenii si in echipa;
 • Bune abilitati de planificare, organizare si coordonare;
 • Autonomie, Initiativa, Sociabil;
 • Capacitatea de a lucra in conditii de stress;
 • Cunostinte Excel – nivel avansat;
 • Limba engleza  nivel avansat.

 

Beneficii:

 • Oferim un pachet salarial motivantasigurare medicala privata, prime salariale, tichele de masa, beneficii pentru copii -decont gradinita / programe afterschool, beneficii sportive).