Nivel cariera

Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

100 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Companie internațională, integrator de sisteme complexe, cu expertiză în domenii complementare: IT&C, sisteme inteligente de transport, soluţii de securitate, instalații și construcții pentru clădiri, servicii de facility management,  este în căutarea unui nou coleg pentru postul de Manager Operațional - Regiunea Banat.

Cerinte ale postului:

 • Studii:  superioare, tehnice
 • Cursuri/atestări specifice postului:  cursuri de management, autorizații specifice
 • Experiența profesională:  minim 4 ani experiență într-o poziție similară
 • Experiență în gestionarea de echipe și bugete 
 • Permis de conducere - categoria B

Competențe și abilități:  

 • Generale:  Abilități de comunicare, Abilități de relaționare cu clienții, Abilități de supervizare, Capacitate de decizie, Capacitate de planificare și organizare, Capacitate de a utiliza rațional resursele limitate, Delegare de sarcini, Diplomație, Focalizare pe rezultate, Inițiativă în acțiuni, Leadership, Managementul conflictelor, Managementul schimbărilor, Preocupare pentru calitate, Respectarea regulilor de etică, Rezolvare de probleme;
 • Specifice: cunoștinte tehnice privind procedurile de mentenanță instalații, cunoștințe Sisteme ERP, limba engleză-nivel avansat; cunoștințe bune de întocmire business plan, urmărire costuri, gestionare bugete, derulare contractuală; cunoștințe în domeniul juridic și logistic constituie avantaj; cunoștinte de gestiune financiară și administrativă.

Responsabilități:

 • Gestionează din punct de vedere operațional echipele mobile și fixe din cadrul regiunii în vederea eficientizării proceselor operaționale, cu un impact pozitiv asupra calității serviciilor prestate;
 • Ajută și răspunde de încadrarea în parametrii financiari asumați în setarea forecastului regiunii, îndeplinirea bugetului  aprobat de acționari;
 • Contribuie la  realizarea de raportări financiare specifice privind evoluția din punct de vedere economic al regiunii;
 • Oferă suport Direcției Economice în realizarea unei imagini unitare de raportare, răspunzând de corectitudinea datelor raportate în acestea;
 • Participă la elaborarea bugetului anual conform obiectivelor strategice stabilite;
 • Operează cu corectitudine și exactitate toate informațiile aferente proceselor de vanzare în CRM repectând procedurile;
 • Raportează Directorului Operațional oportunitățile de business identificate la nivel de regiune;
 • Raportează Directorului Operațional stadiul proiectelor gestionate, în concordanță cu procedura de management de proiect;
 • Colaborează cu Project Managerii contractelor de tip rețea pentru problemele apărute pe acestea în cadrul regiunii gestionate și transmite către echipa de proiect informațiile necesare centralizării;
 • Evaluează periodic personalul din subordine și în funcție de rezultatele evaluării, propune managementului măsurile care se impun: promovări, destituiri, modificări salariale, școlarizări.
 • Propune necesarul de resurse umane în conformitate cu organigrama aprobată adaptată la strategia companiei;
 • Răspunde de monitorizarea și evaluarea performanțelor angajaților din subordine. Stabilește obiective de performanță în concordanță cu obiectivele companiei;
 • Se implică activ în dezvoltarea profesională și a abilităților personalului din subordine, împreună cu Direcția Resurse Umane.
 • Informează Directorul Operațional săptămânal asupra activității  desfășurate sau ori de câte ori este solicitat.