Nivel cariera

Senior (5-10 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/adresele jobului


Echipa Absolute Jobs Romania este în căutarea unei persoane pentru funcția de Manager Operațional, pentru clientul nostru din Turda, o companie care are ca obiect de activitate executarea de pardoseli din rășini sintetice.

Cerințe:

 • Studii superioare finalizate;
 • Experiență pe o pozitie similară de minimum 5 ani;
 • Cunoștințe solide ale legislatiei Românești și Europene în domeniu;
 • Experiență în gestiunea persoanelor din șantiere;
 • Capacitatea de previziune și de evaluare obiectivă;
 • Abilități de formulare și comunicare a une viziuni clare;
 • Discernământ și capacitatea de a rezolva probleme complexe;
 • Abilități de negociere, diplomație, toleranță;
 • Gândire analitică și capacitate de sinteza;
 • Putere de decizie și asumarea responsabilității;
 • Capacitate de delegare;
 • Corectitudine, flexibilitate;
 • Cunoștinte operare PC (Windows, MS Office, etc.);
 • Inițiativă, obiectivitate, fermitate, perserverență, stăpânire de sine;
 • Capacitate ridicată de previziune, organizare, coordonare și control;
 • Capacitate intelectuală pentru identificarea aspectelor tehnice, economice, comerciale și găsirea cu ușurință a soluțiilor pentru rezolvarea diferitelor situații.

Descriere

 • Asigură întocmirea programelor operative ale companiei și resurselor necesare pe contracte, precum și actualizarea acestora în funcție de realizări;
 • Aprobă programul de măsuri tehnico-organizatorice necesare pentru derularea în bune condiții a activității firmei;
 • Avizează și asigură necesarul de echipamente și materiale specifice activității firmei;
 • Gestionează împreuna cu CFO-ul potențialul tehnologic, material, financiar și uman al firmei;
 • Dispune organizarea inventarierii generale a patrimoniului firmei;
 • Asigură coordonarea periodica a ședințelor echipei din subordine;
 • Dispune analiza rapoartelor și dispozițiilor de control intern și extern, pe linie de management operațional, calitate și mediu, și dispune înlăturarea neconformităților sesizate si a cauzelor care le-au generat, pentru a preveni repetarea acestora;
 • Asigură accesul organelor de control extern și intern la documentele firmei cu ocazia inspecțiilor și auditurilor;
 • Stabilește conform structurii organizatorice și a ROF sarcinile și responsabilitățile personalului din subordine;
 • Face propuneri privind angajarea, promovarea și concedierea personalului cu funcții de conducere și coordonare proiecte și nu numai;
 • Aprobă sistemul de bonusare conform Regulamentului Intern și procedurilor specifice companiei;
 • Coordonează și participă la soluționarea conflictelor de muncă și a plângerilor angajaților și menține o legatură strânsă cu reprezentanții acestora;
 • Organizează acordarea concediului de odihnă și a zilelor libere pentru personalul din subordine;
 • Exercită permanent sau temporar, prin delegarea competențelor, acele atributii specifice specialității sale;
 • Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe termen scurt, mediu și lung ale companiei în limitele respectării temeiului legal.