Acest job nu mai este activ.

Nivel cariera

Senior (5-10 ani), Executive (>10 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului

București

Acest job nu mai este activ.

SCOPUL POSTULUI:
Coordonarea activităţii de achizitii publice , licitații și  protecţia mediului a societăţii, în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire lansată de autoritatea contractanta .

PRINCIPALELE ATRIBUŢII:
1. Coordonarea activităţii de achizitii publice in domeniul salubrității si al deșeurilor , realizarea ofertei tehnice ,realizarea ofertei financiare împreuna cu departamentul de specialitate ,colaborarea cu partenerii si specialiștii din Comunitatea EUROPEANA.

2.Întocmirea ofertelor pentru licitatii de salubrizare si colectare deșeuri stradale municipale și asimilabile - parte tehnica și comercială.

3. Analiza documentației de atribuire și propuneri de clarificări către Autoritate pe parte tehnică și comercială.

4. Propunerea de soluții pentru a eficientiza oferta.
5. Organizarea departamentului de achizitii publice si licitații instruirea personalului din departament
4. Definirea politicii de achizitii si licitatii a companiei elaborarea programelor de management , monitorizarea şi corectarea periodica a acestora;
5. Întreţinerea relaţiei cu autorităţile contractante ( clarificari , contestații raportări periodice/notificări/comunicări/elaborare răspuns la solicitările venite din partea autorităţilor);
6. Participarea la şedintele Comisiei de Analiză Tehnică, organizate de autoritatea competentă de protecţia mediului; participarea la inspecţiile în teren ale autorităţilor .Participarea la întocmirea clarificărilor si contestațiilor la documentația de atribuire.


Cunoştinţe minime obligatorii:

Studii superioare de profil finalizate
Experienţă în ofertare pentru colectarea și transportul deșeurilor de minim 3 ani.
Cunoaşterea legislaţiei de mediu si experienta in acest domeniu reprezintă cerința de baza
Profil tehnic cu întelegerea geografiei, ecologiei, chimiei.
Experienţă în relaţia cu autorităţile de mediu şi control;
Fluenţă în comunicare (scris şi oral);
Abilităţi de organizare şi perseverenţă; Abilităţi analitice si de coordonare;
Autonomie şi capacitatea de a gestiona mai multe proiecte simultan;
Cunoştinţe avansate de Ms Office;


  • Interviu online
  • Va rugam sa precizați pe scurt trei licitatii în domeniul salubrității și al deșeurilor de la colectare transport până la depozitare și aportul Dvs. la aceste achizitii publice.
  • Va rugam sa precizați studiile absolvite.
  • Va rugam sa precizați care a fost cea mai importanta functie deținută pe scara ierarhică în organizațiile din care ați făcut parte.

Acest job nu mai este activ.