MANAGER DEPARTAMENT LOGISTICĂ (ȘEF DEPOZIT)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/adresele jobului


EŞTI CANDIDATUL IDEAL DACĂ:

- ai experienţă minim un an, pe un post similar

- aptitudine generală de învăţare şi comunicare

- memorie vizuală, spirit organizatoric

- capacitate de a lucra cu oamenii

- eşti o persoană cinstită, loială şi disciplinată, dând dovadă în toate împrejurările de o atitudine civilizată fața de toate persoanele din jur

- studii medii finalizate

 

ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente):

 

1. Asigură gestiunea fizică a stocului de marfă

- Operează în stoc mişcările de marfă

- Păstrează documentele justificative legate de stocuri

- Efectuează lunar inventarul stocului de marfă

- Participă activ la operaţiunile de încărcare/descărcare a mărfii la/din magazia firmei

- Raportează superiorului ierarhic orice neconcordanta între stocul fizic şi cel scriptic

- Oferă informaţii despre stocuri departamentelor firmei

- Respectă legislaţia de gestiune a stocurilor

 

2. Introduce marfa în stoc în baza documentelor de intrare

- Efectuează operaţiuni de intrare în stoc a mărfii

- Efectuează recepţia fizică a mărfii la intrarea în magazia firmei

- Raportează superiorului ierarhic diferenţele între marfa fizică şi cea scriptica apărute la recepţia mărfii la magazie

- Verifică documentele vamale la introducerea NIR-ului şi semnalează eventualele neconcordante

- Înregistrează, prelucrează şi păstrează informaţiile referitoare la situaţia stocurilor

- Raportează lunar rezultatele activităţii de gestiune a stocului

- Utilizează eficient spaţiul de depozitare a mărfurilor

3. Asigură mişcarea stocurilor

- Efectuează transferurile de marfă din stocul central în substocuri şi retur

- Păstrează evidenta documentelor de transfer emise, cu semnăturile de predare/primire la zi

- Emite avize de expediţie pentru mărfurile ce părăsesc firma, în condiţiile prevăzute de lege

- Urmăreşte că marfa introdusă în stocul central să fie sigilată

- Urmăreşte completarea de către clienţi a documentelor fiscale conform legislaţiei

- Preda marfa către client conform documentelor emise

 

4. Expediază marfa către clienţi

- Ambalează şi securizează marfa în vederea livrării

- Întocmeşte necesarul de materiale folosite pentru expediţia mărfii

- Transmite către superiorul ierarhic orice reclamaţie privind expediţiile de marfă

 

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:

Legat de activităţile specifice, răspunde de:

- Acurateţea înregistrărilor în stoc

- Înregistrarea sistematică şi cronologică a datelor privind stocurile

- Îndeplinirea la timp şi întocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de superiorul ierarhic

- Calitatea raportărilor şi a informărilor

- Livrarea mărfii către clienţi în timpul cel mai scurt şi în condiţii optime

 

Legat de disciplină muncii, răspunde de:

- Îmbunătăţirea permanentă a calităţii pregătirii sale profesionale şi de specialitate

- Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor legate de firma

- Utilizarea şi păstrarea în bune condiţii a documentelor cu regim special

- Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor şi altor materiale, a autovehiculului de serviciu sau a altor mijloace fixe primite în folosinţă de la firma

- Respectarea prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său

- Adopta permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei

- Se implica în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma

 

BENEFICII

- loc de muncă stabil şi şanse reale de promovare / avansare în carieră

- echipă dinamică și mediu de lucru plăcut ce oferă condiţii bune pentru desfășurarea activităţii;

- contract de muncă pe perioadă nedeterminată

- pachet salarial atractiv, personalizate în funcție de atribuții și rezultate.

- tichete de masă și bonusuri, personalizate în funcție de atribuții și rezultate.

- programe și cursuri de dezvoltare personală și profesională.

SC DOLINEX SRLDescrierea companiei

 

Cine suntem?

  • Distribuitor de echipamente şi accesorii pentru instalaţii termice, sanitare şi sisteme de ventilare-climatizare, cu peste 25 de ani de experienţă
  • Înfiinţată în, Dolinex, cu sediul principal în Piatră Neamţ este una dintre cele mai importante firme având ca domeniu de activitate comercializarea, proiectarea, montarea şi execuţia lucrărilor de instalaţii pentru construcţii civile şi industriale
  • Cu peste 60 de furnizori atât din România cât şi din străinătate, compania noastră şi-a consolidat un loc fruntaş în domeniul instalaţiilor termice şi sanitare

 

Ce am realizat?

  • Firma Dolinex include peste 30 de angajaţi distribuiţi în diferite structuri prezente în zona Moldovei
  • Ne desfăşurăm activitatea în sedii moderne cu showroom-uri, depozite, birouri şi săli de training cu o suprafaţă totală de peste mp
  • Diână în 2013 am dezvoltat o reţea de 4 magazine, 2 depozite şi un parteneriat cu peste 600 instalatori

 

Misiunea noastră - Să comercializăm produse la un înalt nivel de

 

Valorile noastre

  • Performantaobiectivul nostru principal este asigurarea unei calităţi deosebite a produselor şi serviciilor oferite clienţilor cu ajutorul personalului calificat şi şcolarizat periodic
  • Inovaţieusţinem şi promovăm tehnologii şi materiale noi şi performanţe din domeniul instalaţiilor termice
  • Consecventa - urmărim să devenim “partenerul tău în instalaţii“, nu doar un slogan, ci o realitate
  • Respect pentru oameni şi mediu - adoptăm conduite corecte din punct de vedere etic cu respectarea deplină a persoanei şi a mediului înconjurător

Oferim:

- libertate de decizie – ne încurajăm colegii să vină cu propuneri;

- timp – avem pauze pentru prânz dar și pentru recreere;

- răbdare – organizam training-uri, oferim feedback, ascultăm;

- mentorat – colegii cu experiență sunt dispuși oricând să împărtășească din cunoștințele acumulate.

 

Pentru a face parte din echipa DOLINEX este important să:

- îți dorești permanent să te dezvolți, atât profesional cât și personal;

- vrei să lucrezi într-o companie orientată către performanță;

- fii creativ și ambițios;

- fii TU.

 

Ești de-al nostru dacă:

- atenția la detalii reprezintă unul dintre punctele tale forte;

- ai abilități de a lucra atât în echipă cât și individual;

- ai capacitatea de a lucra sub presiune;

 

La DOLINEX te așteaptă:

- o echipă energică, orientată către rezultat;

- noi provocări în fiecare zi, ținând în felul acesta monotonia la distanță;

- un mediu de lucru plăcut;

- transparență și autenticitate.

 

Pachet salarial:

- contract de muncă pe durată nedeterminată;

- tichete de masă, prime anuale de sărbători (Paște, Crăciun);

- programe și cursuri de dezvoltare personală și profesională;

 

Așteptăm CV-ul tău!