Nivel cariera

Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului

Se recruteaza si din

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Angajatul urmează să implementeze metoda managementului de caz conform standardelor specifice, incluse în legislaţia românească, pentru copiii şi tinerii aflaţi cu măsură de protecţie la SOS Satul Copiilor Hemeius şi în Comunitatea de Tineri Bacau.

Principalele responsabilităţi:
• realizează managementul de caz pentru copiii din Satul SOS Hemeius şi tinerii din Comunităţile de Tineri Bacau;
• asigură implicarea familiei biologice, a părinţilor sociali, a consilierilor, a reprezentantului legal şi a copilului şi îi sprijină pe aceştia în toate demersurile întreprinse pe parcursul managementului de caz (acompaniere, sprijin emoţional, consiliere, întâlniri periodice);
• dezvoltă planuri de acţiune, programe şi măsuri specifice în domeniul asistenţei sociale ( PIP/PIS-uri, coordonarea întâlnirilor echipei multidisciplinare implicate în dezvoltarea beneficiarilor din cadrul locaţiei SOS Bacau);
• întocmeşte şi reactualizează dosarele beneficiarilor;
• se implica in pregatirea procesului de transfer al tinerilor SOS Satul Copiilor Hemeius in Comunitatea de Tineri;
• prezintă cazurile copiilor/tinerilor aflaţi cu măsură de plasament la SOS în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului;
• inaintează documentelor prevăzute de legislaţie instituţiilor responsabile cu monitorizarea cazurilor copiilor/tinerilor, conform solicitărilor primite din partea acestora si a parteneriatelor incheiate;
• colaboreaza cu instituţiile publice care activează în domeniul protecţiei copilului;
• soluţioneaza adresele şi rapoartele venite de la diverse instituţii abilitate sau din interiorul asociatiei în care se cer informaţii despre copii asistaţi (fişe de monitorizare lunară/trimestrială, baze de date, prezenţe lunare).

Cerinte:

-absolvent de studii socio-umane (cu licenţă)
-de preferat sa fii inscris in Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali 
-cel puţin 3 ani de experienţă relevantă în domeniul protecţiei copilului; experienţă în întocmirea dosarelor sociale (anchete sociale, evaluări, completarea planurilor individualizate de protecţie şi a planurilor de intervenţie specifică)
-cunoştinţe solide de legislaţie în protecţia copilului
-permis de conducere categoria B (mobilitate)
-cunoştinţe operare PC (MS Office)

Abilitati:
-bucurie de a lucra cu şi pentru copii şi familii în dificultate;
-capabil să îşi gestioneze timpul şi să lucreze sub presiune;
-rabdare, empatie;
-om de echipă, orientat către rezolvarea de probleme; atent la nevoile celuilalt; simţ de răspundere;
-excelente abilităţi de comunicare la nivel individual şi de grup;
-flexibilitate, spirit de iniţiativă, atitudine pozitiva.

Descrierea organizaţiei:
Asociaţia SOS Satele Copiilor România este acreditată ca furnizor de servicii sociale şi este activă în România încă din anul 1990. Prin serviciile noastre oferim o familie copiilor ajunşi în dificultate, îi ajutăm să îşi clădească un viitor şi contribuim la dezvoltarea comunităţilor în care ei trăiesc.