Manager calitate si auditor intern

Adresa/ adresele jobului

Arad

Acest job nu mai este activ.

Descrierea postului:

- Activităţi specifice problemelor Sistemului Integrat de Management conform reglementărilor standardelor de certificare internaţională în domeniul feroviar.

- Se asigură că procesele necesare sistemului integrat de management sunt stabilite, implementate şi menţinute.

- Raportează conducerii societăţii despre funcţionarea şi performanţa sistemului integrat de management şi despre orice necesitate de îmbunătăţire continuă.

- Participă la întâlnirile cu terţii în chestiuni legate e sistemul integrat de management.

- Participă obligatoriu la analizele efectuate de către conducere asupra sistemului integrat de management pentru a se asigura continua adecvare şi eficacitate ale acestora.

- Elaborează, în colaborare cu şefii de departamentele implicate, documentele sistemului integrat de management, coordonează actualizarea acestora.

- Coordonează şi urmăreşte efectuarea auditurilor.

- Gestionează documentele auditorilor conform sistemului integrat de management.

- Întocmeşte programele anuale de instruire pe teme de calitate, mediu şi sănătateşi securitate în muncă.

- Organizează periodic întâlniri de analiză a sistemului integrat de managemet cu conducerea societăţii, propune acţiunile corective/preventive/de îmbunătăţire continuă necesare şi întocmeşte procesul verbal de analiză.

- Înregistrează şi difuzează rezultatele analizelor efectuate de management asupra sistemului integrat de management.

- Monitorizează, asigură consultanţă şi informează conducerea societăţii cu privire la modificările legislative în domeniu.

- Întocmirea documentaţiei pentru Autorizaţia de Furnizor Feroviar.

- Solicită şi primeşte acţiuni de îmbunătăţire la auditori externi de certificare/supraveghere în sistemul integrat de management.

- Efectuează audituri interne în domeniul sistemului integrat de management.

 

Cerinţele postului:

- Studii superioare în domeniul Inginerie

- Cursuri în domeniul Sistemului Integrat de Management al societăţii.

- Cunoştinţe privind:

                - sistemele de standardizard, certificare şi acreditare la nivel naţional  şi internaţional şi cerinţele pentru certificarea unor astfel de sisteme.

                - studierea/monitorizarea/interpretarea/implementarea cerinţelor normelor legale care afectează sau regelemtează sistemul integrat de management al societăţii

- Cunoştiinţe de Limba Engleză

- Cunoştiinţe de operare în Microsoft Office.

 

Condiţii de lucru:

- Lucru pe un singur schimb.

- Plata orelor suplimentare.

- Primă de vacanţă.

- Posibilitatea de lucru şi dezvoltare într-un mediu dedicat performanţei, fabricarea de vagoane de călători, tramvaie şi troleibuze.

Experienţa în domeniu constituie un avantaj.