Nivel cariera

Middle (2-5 ani)

Adresa/ adresele jobului

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

800 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

RESPONSABILITATI:

- Responsabil de implementarea standardului sistemului HACCP prin aplicarea procedurilor documentate conform Manualului HACCP;
- Editeaza si implementeaza procedurile sistemului integrat mediu calitate conform SR EN IS in vederea certificarii;
- Realizeaza auditarea tuturor departamentelor, din punct de vedere al procedurilor implementate;
- Centralizeaza si analizeaza neconformitatile cu ocazia auditurilor efectuate si se asigura ca toate masurile de corectare si prevenire necesare sunt puse in aplicare in mod eficace;
- Elaboreaza fisele de calitate: lista de verificare teste/ corectari/ control si le actualizeaza;
- Inregistraza parametri de identificare si trasabilitate a produselor ;
- Monitorizeaza, verifica si propune rezolvarea eventualelor deficiente aparute in punctele critice de control in cadrul depozitului;
- Este responsabil de mentinerea normelor privind calitatea mediului (deseuri, reteaua de ape, etc);
- Se ocupa de actualizarea documentatiei specifice autorizarilor;
- Realizeaza receptia calitativa a pestelui proaspat;
- Preleveaza probe din marfurile receptionate pe care le preda laboratoarelor autorizate in vederea intocmirii analizelor specifice;
- Dispune de pregatirea marfurilor din punct de vedere al calitatii, in vederea comercializarii, verifica produsele pentru a se asigura de conformitatea acestora cu specificatiile de calitate;
- Intocmeste si transmite catre achizitii rapoarte cu privire la calitatea marfurilor receptionate;

- Raspunde reclamatiilor clientilor si transmite sefilor de departamente problemele legate de calitate in vederea solutionarii acestora;
- Administreaza dosare conturi, fise tehnice, buletine de analiza, inregistrari ale sistemului ISO;
- Tine evidenta tuturor documentelor care insotesc marfurile importate si a certificatelor de analize eliberate de laboratoarele autorizate si le pune la dispozitia persoanelor interesate;

 -Urmareste modificarile legislative cu privire la distributia de peste proaspat si se asigura ca marfurile comercializate indeplinesc conditiile legale;
- Coordoneaza, urmareste si raspunde de activitatea ce se desfasoara in depozit cu privire la calitatea produselor;
- Organizeaza intreaga activitate legata de controlul calitatii produselor comercializate;
- Inspecteaza locurile de depozitare ale produselor  pentru a se asigura ca sunt respectate normele si reglementarile specifice;

-Aduce la cunostinta administratorilor orice probleme legate de activitatile pe care le presteaza in cadrul firmei;

- Raspunde de verificarea corespunzatoare a produselor din punct de vedere calitativ;

- Respecta Prevederile ROI, normele de Protectia muncii si PSI si procedurilor referitoare la post;

- Reprezinta societatea in relatia cu autoritatile locale (DSV, Mediu, etc).

CERINTE:
- Minim 1 an intr-o pozitie similara;
- Studii de specialitate (Medicina Veterinara, Industria Alimentara);
- Studii universitare finalizate in domeniul sigurantei alimentare;
- Experienta in industria alimentara de minim 2 ani (calitate, productie sau tehnic);
- Certificare si implementare ISO;
- Cunoasterea cerintelor legislative specifice industriei alimentare.

BENEFICII:
Salariu atractiv, corelat cu performanta.