Nivel cariera

Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului


Responsabilităţi:

 • Intocmeşte şi completează documente specifice de evidenta tehnică și operativă a magaziei (fişe de magazie, registre de intrare-ieşire, procese verbale de predare-primire, bonuri de consum, raportări comerciale, statistice sau economice, alte documente specifice).
 • Efectuează modificările acestor documente la fiecare mişcare a bunurilor din gestiune.
 • Tine evidenţa materiilor prime şi auxiliarelor, deschizând pentru fiecare în parte o fişă de magazie.
 • Operează în programul de gestiune datele referitoare la stocuri.
 • Primeşte  pe bază de borderou documentele privind mişcările de valori materiale (NIR, bonuri de consum, note de restituire, avize de însoţire, facturi fiscale etc.) prezentate la contabilitate pentru înregistrare.
 • Participă la descărcarea bunurilor.
 • Realizează recepţia bunurilor dacă acestea corespund calitativ şi cantitativ cu datele înscrise în documentele de însoţire.
 • Semnează documentele de însoţire ( factura fiscală şi/sau aviz de însoţire a märfii ) pentru primirea mărfii, identifică viciile aparente şi înştiinţează conducerea despre acestea.
 • Răspunde de mărfurile stocate
 • Participa la organizarea si desfasurarea inventarului anual

 

Cerinţe :

 • Cunoştinţe legate de depozitarea şi manipularea produselor. 
 • Reprezinta un avantaj operarea maşinilor de transport intern (motostivuitor, stivuitoare manuale si electrice) 
 • Disponibil pentru program prelungit.

Profilul candidatului:

 • Liceu / Colegiu tehnic
 • Experienţă: 1-2 ani pe o pozitie similara
 • Foarte bune abilităţi de relaţionare şi muncă în echipă
 • Persoană organizată, comunicativă, cu un înalt simţ al responsabilităţii
 • Cunoştinţe minime de operare în MS Office 
 • Cunoştinţe minime a limbii engleze.