Lucrator desemnat ssm

Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Entry (0-2 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului

Se recruteaza si din

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

800 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Cerinte minime de pregatire profesionala :

studii superioare tehnice, certificate evaluator de riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala

Bibliografie SSM:

;

;

3. Ordonanta nrprivind regimul juridic al contraventiilor, actualizata pana la 2007;

4. Hotararea nr. 1218 din 6 septembrie 2006privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sănătate în muncă pentru asigurarea protectiei lucrătorilor împotrivariscurilor legate de prezenta agentilor chimici;

5. Hotararea nr. 1136 din 30 august 2006privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor lariscuri generate de câmpuri electromagnetice

6. Hotararea nr. 1093 din 16 august 2006

privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor

împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă;

nr. 1092 din 16 august 2006privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în munca

8. Hotararea nr. 1051 din 9 august 2006privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală amaselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare

ĂRÂRE Nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

10. HOTĂRÂRE nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

11. Hotararea de Guvern 1425 din 2006pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii inmunca nr. 319 din 2006

12. Hotararea de Guvern 955 din 2010pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicarea prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nraprobate prin Hotararea Guvernului nr

13. HOTARÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007privind supravegherea sanatatii lucratorilor

14. Legeaa securitatii si sanatatii in munca actualizata la 25 septembrie 2010

Cerinte minime de pregatire profesionala din punct de vedere – .

  • Pot fi in avantajul personalului recrutat.