Legal Specialist - Insurance industry

Nivel cariera

Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

1400 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Clientul nostru:

O companie profesionista de asigurare/reasigurare, cu un portofoliu de circa 30 de produse, care are ca scop furnizarea catre clienti a unor produse de protectie financiara eficiente, dar si a unor servicii de consultant, in vederea alcatuirii unui plan de protectie financiara adecvat.

Descrierea rolului:

 • Oferă consultanță pe probleme specifice Președintelui/Directorului General, conform normelor de competenţă, instrucţiunilor, procedurilor şi altor reglementări interne aplicabile;
 • Asigura informarea conducerii si a angajatilor referitor la modificarile legislative care intereseaza activitatea operationala;
 • In limita atributiilor si cu delegare din partea Presedintelui/Directorului General, reprezinta interesele Companiei in fata autoritatilor;     

Principalele responsabilitati:

 • Asigură derularea operaţiunilor juridice specifice:  soluţionare a daunelor, recuperări, regrese etc.;
 • Colaborează cu structurile de specialitate din Societate, oferind consiliere şi suport juridic în vederea elaborării și actualizarii de Norme interne pentru Operaţiuni asigurând legalitatea acestora;
 • Reprezintă interesele Societatii în faţa instanțelor de judecată, organelor arbitrale, de urmărire penală și a altor organe de jurisdictie, a notarilor publici, precum și în raporturile cu persoanele juridice sau fizice în cauzele de interes general al Societății, litigii de muncă, litigii comerciale, civile şi contencios administrativ;
 • Inițiază în calitate de reprezentant al Societăţii în baza unui mandat, actiuni/plângeri/ cereri și formulează acte procedurale specifice, în cadrul oricărui grad de jurisdicție în fața autorităților competente în scopul apărării și valorificării drepturilor societății
 • Identifică și întocmește procedurile de recuperare a creanțelor din riscuri financiare; ține evidența acestora și relațiile cu societățile de recuperare a creanțelor; urmărește recuperarea creanțelor  atât pe cale amiabilă cât și executare silită; identifică și propune nerecuperarea în cazuri nerentabile pentru Societate a produselor de asigurare care sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi cu normele .;
 • Asigură aplicarea prevederilor legale si ale  actelor normative vizând sectorul său de activitate – legi, hotărâri ale guvernului, ordine și dispoziții ale autorităților de supraveghere și control;
 • Asigură aplicarea prevederilor instrucțiunilor, procedurilor, normelor și deciziilor aprobate de către Directoratul Societății sau Consiliul de Supraveghere al Societății;
 • Asigură furnizarea de informații/documente, în cazul controalelor periodice, inopinate şi/sau tematice ale instituţiilor terţe, atât din ţară cât şi din străinătate, specifice propriei activităţi;
 • Menţine, în baza mandatului acordat de Consiliul de Supraveghere, Directoratul Societății, Preşedintele/Directorul General, după caz, legături de colaborare cu instituţii, organizaţii neguvernamentale şi companii din domeniul de activitate în probleme ce vizează organizarea şi functionarea Societăţii;
 • Asigură, pe bază de delegație emisă de conducerea Societății, reprezentarea intereselor acesteia în fața diverselor instituții publice și/sau private, precum și a altor persoane fizice și juridice: notari publici, Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, Primării, etc.;
 • Asigură coordonarea unitară a intregii activități juridice la nivelul Societății;
 • Ia măsuri de rezolvare a lucrărilor cu caracter juridic, îndeplinind atribuțiile juridice care decurg din reglementările în vigoare;
 • Urmărește încadrarea activității societății în limitele impuse de legislația in vigoare;
 • Urmăreşte respectarea termenului de răspuns privind motivul refuzului la plată a despăgubirilor;
 • Răspunde de legalitatea tuturor documentelor întocmite sau avizate de organele de conducere;
 • Elaborează cadrul specific de reglementare privind desfăşurarea activităţii departamentului.

 Cerinte:

 • Minim 3 ani experienta relevanta pentru atributiile pe care urmeaza a le exercita;
 • Studii superioare in domeniul juridic;
 • Absolvirea unei forme de pregatire specializata in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii actelor de terrorism;
 • Excelente abilităţi de comunicare şi inter-relaţionare cu o diversitate mare de persoane;
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Bune abilităţi de organizare a activităţii proprii, a timpului şi a documentelor;
 • Rigoare, atenţie la detalii;
 • Rezistentă la stres
 • Bune cunoştinţe de operare pe calculator (MsOffice)
 • Cunoaşterea limbii engleze sau franceze la nivel bun
 • Optimism, atitudine pozitivă
 • Disponibilitate crescuta de invatare si adaptare
 • Echilibru între orientarea spre rezultate şi cea spre calitatea procesului
 • Asumarea responsabilităţii.