Adresa/ adresele jobului

Se recruteaza si din

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

2000 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Euro Best Team isi propune sa participe la procedura de achizitie Achizitionarea de servicii de formare profesionala si organizare programe de formare în cadrul proiectului „Formare continua a personalului Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene în vederea gestionarii eficiente a Fondurilor Europene Structurale si de Investitii (FESI)”


Autoritate contractanta: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Obiectivul specific constă în instruirea personalului  Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene implicat în coordonarea FESI si gestionarea POAT, POIM si POC, în vederea dobândirii cunoştinţelor și abilităților necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din punerea în aplicare a prevederilor regulamentelor comunitare şi a legislaţiei naţionale, prin organizarea unor sesiuni de instruire in Romania.

Scopul achiziției urmăreşte organizarea unor sesiuni de formare profesională în sensul legislației specifice, pentru angajaţii structurilor de gestionare şi coordonare a instrumentelor structurale din cadrul .
În acest context, activităţile de formare aferente acestui proiect se vor derula după regulamentele privind managementul FESI, pentru a se asigura un transfer de cunoştinţe adecvat către grupurile ţintă cărora se adresează.

Sesiunile de formare pentru grupul ţintă selectat din cadrul . se vor desfăşura în localități/stațiuni situate la maxim 300 km de București.

Lectori colaboratori:
- Oracle SQL 
(expert pe termen scurt) (24 zile lucrătoare)
- Linux 
(expert pe termen scurt) (24 zile lucrătoare)
- Microsoft Sharepoint Foundation 2013
 (expert pe termen scurt) (24 zile lucrătoare)

Calificări:
- Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul informatică, ingineria  sistemelor, calculatoare și tehnologia informației, dovedite prin copii conform cu originalul a/ale diplomei/diplomelor de licență;

- Specializare in utilizarea Oracle SQL/ Linux/ Microsoft Sharepoint Foundation 2013; atestată prin certificate, diplome;

- Certificat de formator sau echivalent.

Experienţă profesională specifică:

  • Minim 1 contract de formare profesională, susținut în calitate de formator, în domeniul SQL și Linux în cadrul unor instituţii/organizații sau beneficiari ai fondurilor structurale, demonstrată prin recomandări/adeverinţe de la beneficiari/angajatori, carnet de muncă/ contracte/ atestate sau echivalent;
  • Minim 1 contract de formare profesională, susținut în calitate de formator, în domeniul Microsoft SharePoint Foundation 2013 în cadrul unor instituţii/organizații sau beneficiari ai fondurilor structurale, demonstrată prin recomandări/adeverinţe de la beneficiari/angajatori, carnet de muncă/ contracte/ atestate sau echivalent;


Cerințe privind cursul de formare profesională
Formare pe tema gestionarii resurselor specifice de tehnologie a informatiei in ceea ce priveste elemente ale infrastructurii primare, extragerii de rapoarte din bazele de date detinute si administrare a platformei de lucru colaborativ din cadrul .
Sesiunile de formare vor urmări pregătirea personalului de specialitate al . in utilizarea Oracle SQL, Linux, Microsoft Sharepoint Foundation 2013. Programele de formare profesionala vor include cerinţe generale și specifice pentru tematicile mai sus mentionate, studii de caz şi exerciţii precum și exemple de bune practici.
Grupul tinta va fi de minim 27 și maxim de 35 participanți din cadrul . Cursurile vor fi susţinute în mod interactiv în regim de 1 cursant pe calculator.