Adresa/ adresele jobului

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Societatea Națională de Radiocomunicații .

Sucursala Direcția Radiocomunicații Cluj

organizează concurs

În data de 6 decembrie orele 13,00  pentru ocuparea postului vacant de Lăcătuș mecanic.

Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului Muncii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății Naționale de Radiocomunicații .

Condiții de participare:

Titlul postului: Lăcătuș mecanic 

Tip post: Full time;

Felul contractului: Contract de muncă pe perioadă nedeterminată – cu o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice;

Nivel carieră: Middle level (peste 1 an în specialitate);

Domeniile postului: Mecanică ; Lăcătușerie, Electromecanică;

Locația: Stația TV + FM Văratec, județul Maramureș ;

Descrierea postului:

  1. Asigură exploatarea în condiții de siguranță și bună funcționare a următoarelor instalații din dotarea Stației TV + FM Văratec :

- instalatia de încălzire centrală; instalația de transport pe cablu a materialelor ; instalatia de alimentare cu combustibili a injectoarelor cazanelor, a grupului electrogen; instalatia de alimentare cu apa ; instalațiile sanitare și de canalizare; instalația de alimentare cu energie electrică (grup electrogen);

2. Execută lucrări de revizie și întreținere a instalațiilor mai sus menționate și acolo unde este cazul, execută orice lucrare de profil mecanic necesare, cuprinse în Planul Tehnic sau în planurile de lucrări proprii Stației;

3. Completează registrele aferente instalațiilor pe care le are în întreținere (grup electrogen, funicular, centrală termică, etc);

4. Execută lucrări de montaj și/sau modernizări mecanice, de lăcătușerie și/sau instalatii sanitare, aducțiune apă, sisteme radiante (probleme exclusive mecanice) care se realizează în cadrul Stației;

5. Participa activ la lucrările gospodărești și administrative (în sectorul interior sau exterior) al Stației, avȃnd obligația de a asigura curățenia la locul de muncă, în timpul efectuării serviciului sau a intervențiilor la echipamente, în spațiile tehnice sau administrative.

6. Poate îndeplini funcţia suplimentară de conducător auto în situaţii de intervenţii, avarii, calamităţi, situaţii speciale (sau printr-o Decizie a Conducerii Sucursalei, în cazul în care nu există conducător auto angajat în cadrul staţiei).

Cerințe:

Studii medii de profil: - Școală profesională, școală generală + curs de calificare, sau liceu industrial cu profil mecanic sau electromecanic.

Experiență în specialitate : minimum 1 an ;

  • Cunoștiințe în domeniul: mecanic, electromecanic, lăcătușerie.

  • Carnet de conducere, cat. B – fără incidente;

  • Flexibilitate pentru regim de lucru: în ture ;

  • Certificat medical care să ateste că este apt pentru muncă la altitudine ;

  • Candidații care nu realizează media minimă de 6,00 la concurs, sunt declarați respinși.

Scrisorile de intenție, însoțite de curriculum vitae, se vor depune la sediul unității, Direcția Radiocomunicații Cluj, Str. Fagului nr 2 ( Cartier Gheorgheni, capătul liniei de autobuze nr 32), pȃnă la data de 05 decembrie 2017.

Candidații selectați , la prezentare în ziua concursului vor avea obligatoriu asupra lor, copii ale actelor de studii și calificări, cartea de identitate și o adeverință medicală care să ateste că pot exercita funcția de lăcătuș mechanic, la o stație de altitudine.

DIRECTOR

Petru BURAN