IT Manager

Nivel cariera

Senior (5-10 ani)

Limbi vorbite

engleză

Acest job nu mai este activ.

Calificare și Experiență:

• Studii superioare în domeniul informatic;
• Experiență: minim 5 ani în domeniul IT;
• Cursuri de specializare în domeniul informatic (reţele, baze de date etc.)
• Engleză – nivel avansat;
• Permis de conducere categoria B.
• Cunoașterea sistemelor hardware / software (depanarea sistemelor hardware, instalarea și configurarea sistemelor de operare moderne – WindowNT, Novell Netware, UNIX/Linux, instalarea și configurarea aplicațiilor necesare desfășurării activității diverselor compartimente ale societății;


Responsabilități principale:

• Achiziționează și coordonează procesul de instalare a echipamentelor și sistemelor informatice și de telecomunicații din firmă și oferă suport pentru întreținerea și utilizarea optimă a acestora
• Identifică noile cerințe ale sistemului informatic, stabilește un management al proiectelor disciplinat pentru noile sisteme instalate, inclusiv managementul furnizorilor, utilizatorilor și consultanților, dacă este cazul
• Definește standardele IT la toate nivelurile, inclusiv standardele privind echipamentele hardware și aplicații software la calculatoare, precum și necesitățile de achiziție, protocoale de rețea, drepturile de autor (copyright) și protejarea împotriva virușilor informatici
• Asigură integrarea sistemului informatics la toate nivelurile
• Elaborează planul strategic pentru sistemele informatice și, după caz, face evaluări periodice ale acestuia
• Pregătește un plan operațional anual pentru IT și întocmește bugetul pentru IT
• Gestionează sistemul de telecomunicații
• Organizează si administrează la nivelul companiei, sistemele informatice, bazele de date şi infrastructura de comunicaţii, inclusiv serverele de aplicaţii de baze de date şi de comunicaţii, cu asigurarea unui sistem eficient de protecţie şi securitate a informaţiilor prelucrate, stocate sau transmise;
• Asigură mentenanţă şi modernizarea sistemelor informatice şi de telecomunicaţii urmărind asigurarea interconectării şi funcţionalităţii acestora;
• Stabileşte modul de derulare a activităţilor aferente sistemelor IT&Tc la nivelul companiei;
• Asigură evidenţa tuturor echipamentelor şi aplicaţiilor informatice (dotări, licenţe, scheme etc.) existente şi necesare;
• Întocmeşte propuneri privind asigurarea resurselor umane, materiale şi băneşti pentru modernizarea şi exploatarea sistemului informatic si de telecomunicaţii;
• Elaborează şi avizează specificaţiile tehnice pentru echipamente şi soluţii în domeniul informatic şi telecomunicaţii;
• Stabileşte politici comune grupului privind achiziţia de tehnică de calcul (tip, fabricant, furnizor etc.) în special pentru staţii de lucru, imprimante, multifuncţionale etc.;
• Asigură gestionarea pe linie tehnică a tuturor contractelor cu furnizorii externi grupului, de servicii aferente domeniilor proprii propunând soluţii tehnico-organizatorice privind reducerea costurilor pe companie


Beneficii:

• Pachet salarial atractiv și motivant;
• Condiții de muncă deosebite;
• O echipă de profesioniști.