Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Entry (0-2 ani), Senior (5-10 ani), Executive (>10 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului

Se recruteaza si din

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

1359 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

FISA POSTULUI:

Planificarea agendei de lucru a managerului;
Participa la intalniri impreuna cu Directorlul General
Asistarea Directorului General in activitatea sa zilnica
Gestionarea mesajelor si a corespondentei;
Organizarea deplasarilor;
Traducerea si redactarea de documente;
Organizarea, clasarea si arhivarea documentelor
Colectarea, analizarea si sintetizarea informatiilor necesare pentru intocmirea rapoartelor si situatiilor solicitate.
Organizarea si administrarea agendei zilnice de lucru a Managerului
Participa la luarea deciziilor pentru derularea activitatii firmei in lipsa managerului.
Mentinerea unui flux comunicational interdepartamental si intradepartamental continuu si eficient

Responsabilitati
- managementul documentelor companiei
(sortarea şi expedierea corespondenţei, arhivarea documentelor companiei, managementul contractelor incheiate de companie, sortare, arhivarea şi evidenţa lor, copierea şi multiplicarea acestora, securizarea informaţiilor cu character confidenţial, se ocupa de traducerea anumitor documente când situaţia o cere)
- gestionarea fluxului informaţional generat în interiorul companiei (întocmirea şi trimiterea către persoanele participante a ordinii de zi a şedinţelor, întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor, redactarea şi trimiterea procedurilor şi a regulilor interne în conformitate cu normele interne ale companiei)
- administrarea apelurilor de intrare în companie
- coordonarea relaţiei cu furnizorii de consumabile, birotică, presă, servicii, întreţinere, curăţenie, curierat
- coordonarea activităţilor de protocol(primirea şi îndrumarea vizitatorilor, administrarea bugetelor pentru mesele şi evenimentele de protocol organizate de companie)
- coordonarea activităţilor de deplasare a personalului companiei (se ocupă de rezervări, întocmirea documentaţiei necesare pentru deplasări, procurare de bilete)
- managementul şi evidenţa obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe la nivelul întregii companii
- coordonarea activităţii de PSI si protecţia muncii la nivelul întregii companii
- coordonarea activităţilor de recrutare, selecţie şi integrare a personalului (anunţuri de recrutare, preselecţie candidaţi, organizarea interviurilor de selecţie, organizarea activităţii de întocmire a dosarului de angajare şi a actelor necesare pentru încheierea contractelor de muncă)
- coordonarea activităţii de evidenţă a personalului (condica de prezenţă, foile collective de prezenţă, ordinele de deplasare, certificatele medicale, cererile de concediu, evidenţa globală a programărilor de concedii în conformitate cu politica firmei, urmăreşte ca fiecare dosar de personal să fie complet şi correct întocmit)
- coordonarea activităţii administrative la nivelul sediului şi a punctelor de lucru (urmărirea autorizaţiilor de funcţionare, a poliţelor de asigurare, a funcţionării la întreaga capacitate şi la maximum de siguranţă a punctelor de lucru şi a agenţilor de vânzări)
- gestionează şi urmăreşte soluţionarea reclamaţiilor primite
- oferă support pentru echipa logistică ocazional când activitatea o cere
- oferă support pentru echipa de la relaţii cu clienţii când activitatea o cere
- oferă support administrativ pentru echipa managerială a companiei când situaţia o cere
- la solicitarea echipei manageriale întocmeşte diverse studii de piaţă sau se ocupă de colectare de informaţii despre diverse subiecte de interes