Adresa/adresele jobului


Liceul Tehnologic “Alexandru Ioan Cuza” Constanţa,  organizează concurs pentru ocuparea a unui post de muncitor calificat-instalator sanitaru contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este la secretariatul unităţii.