Inspector resurse umane_determinata 6 luni

Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani)

Limbi vorbite

română


SCOP:

Asigurarea tuturor activităţilor legate de administrare de personal din cadrul Companiei în conformitate cu politicile interne şi cu legislaţia în vigoare.

CRITERII DE PERFORMANTA:

 • Furnizarea la timp a solicitărilor primite – (%) 
 • Dosare actualizate ale salariaţilor Companiei – (%) 
 • Indicatorul de satisfacţie al Clientului Intern – (%) 
 • Gradul de realizare al proiectelor RU – (%) 

RESPONSABILITATI:

 • Monitorizează şi asigură cu acurateţe procesul de angajare
 • Monitorizează şi asigură cu acurateţe procesul de modificare a elementelor cuprinse în CIM ale salariaţilor Companiei
 • Monitorizează şi asigură, cu acurateţe, procesul de desfacere a contractului individual de muncă pentru salariaţii Companiei
 • Solicita documentele necesare salariatilor pentru inregistrarea si calcularea vechimii la locul de munca
 • Ţine evidenţa şi păstrează carnetele de muncă (dacă mai este cazul) şi dosarele de personal;
 • Întocmește dosarele de pensionare conform legislaţiei în vigoare pentru angajaţii Companiei care solicită aceasta;
 • Solicită firmei de outsourcing servicii HR redactarea diverselor adeverinţe specifice activităţii de HR (grădiniţa/scoală/diverse instituţii ale statului Român/medicul de familie, de venit pentru foştii angajaţi ai societăţii sau alte motive), iar la primirea acestora le înregistrează şi le transmite salariaţilor Companiei
 • Eliberează diverse adeverinţe solicitate de salariaţi pentru banca/grădiniţă/scoală/diverse instituţii ale statului Român sau alte motive;
 • Organizează şi păstrează în bune condiţii documentele arhivate pe categorii de personal/activităţi;
 • Asigură suport în activitatea de recrutare, selecție si evaluare personal;
 • La solicitarea transmisă de către Departamentul Relaţii Clienţi completează formularul specific de “beneficii salariaţi NG” cu marca, dată angajării, durată (perioadă) CIM şi îl predă Managerului de Suport şi Relaţii Clienţi din cadrul Diviziei Relaţii Clienţi NG;
 • La primirea cererilor formulate de către salariaţii Companiei cu privire la acordarea de ajutoare (naştere copil/deces membru de familie) verifică documentele ataşate cererii, înregistrează cererea şi o prezintă conducerii Companiei pentru aprobare. Cererea semnată este depusă la departamentul Financiar pentru efectuarea plăţii;
 • Urmăreşte şi arhivează informările transmise şi depuse la ITM cu privire la starea de sănătate a salariatelor gravide, ce vizează respectarea OUGde asemenea urmăreşte ca salariata gravidă să primească şi să semneze de primire informarea cu privire la reglementările legale privind protecţia maternităţii la locul de muncă;
 • Difuzează în punctele de lucru NG fluturașii de salarii și listele lunare de predare a acestora.
 • Urmarește și verifică la returnarea listelor lunare de predare a fluturașilor de salarii și a tichetelor de masă corectitudinea informațiilor.
 •  Înregistrează, prezintă la semnat conducerii Companiei şi transmite salariaţilor ordinele de delegaţie ale acestora;
 • Monitorizează şi transmite, în baza procesului verbal de primire - predare documente, certificatele de concediu medical ale salariaţilor Companiei către firma de outsourcing servicii HR, pentru prelucrarea datelor şi calculul indemnizaţiei de incapacitate temporară în muncă;
 • Transmiterea către firma de outsourcing servicii HR a tuturor informaţiilor privind datele salariaţilor pentru angajare, modificare elemente CIM, suspendare CIM, încetare CIM, modificările referitoare la persoanele aflate în întreţinerea salariaţilor Companiei.
 • Organizarea si administrarea sesiunilor de training anuale: stabilirea numarului de participant, centralizarea sesiunilor de training, stabilirea claselor si gruparea cursantilor in functie de locatii, asigura prezenta angajatilor la training;
 • Ţinerea la zi a registrului de corespondență intrari-iesiri RU;
 • Ţinerea la zi a registrului de decizii interne privind activiatate salariatilor NextGen;
 • Ţinerea la zi a registrului de deplasari interne a salariatilor NextGen;
 • Ţinerea la zi a registrului de evidenta a persoanelor avute în întreținerea salariaților NextGen;
 • Tinerea la zi a registrului de evidenta a copiilor minori ai salariatilor NextGen
 • Ţinerea la zi a registrului de evidentă curentă al arhivei salariaţilor plecaţi ai Companiei;
 • Ţinerea evidentei proceselor verbale de predare - primire a documentelor de la şi către firma de outsourcing servicii HR;
 • Executarea altor lucrări privind evidenţa de personal, la solicitarea superiorului direct.
 • Informează superiorul direct despre toate evenimentele relevante care au impact major asupra calităţii serviciilor şi/sau care prejudiciază imaginea Companiei
 • Întocmeşte şi trimite la timp rapoarte de activitate (zilnice, săptămânale şi lunare), precum şi a altor situaţii cerute de conducerea Companiei;
 • Orice altă responsabilitate corespunzătoare cu pregătirea profesională şi relevanţă pentru postul ocupat, necesară pentru buna funcţionare a activităţii regiunii alocate.
 • Respectă disciplina ierarhică, circulaţia corectă a informaţiei, păstrează confidenţialitatea asupra tuturor datelor şi documentelor întocmite

 

CERINTE:

 • Studii superioare reprezinta un avantaj (preferabil economice sau de psihologie/sociologie);
 • cunoştinţe avansate de legislaţie a muncii (atestat de inspector resurse umane);
 • experienţă anterioară în domeniul administrării de personal;
 • conştiinciozitate şi atenţie la detalii, lucru în echipă;
 • orientare spre rezultat;
 • abilităţi de comunicare, capacitate foarte bună de organizare, de respectare a termenelor limita
 • persoană dinamică, activă, rezistenta la stres, capacitate de sinteză şi analiza
 • persoană responsabilă şi dornică de dezvoltare profesională
 • operare calculator (word, excel, soft-uri specifice activităţii HR – baze de date)
 • limba engleză la nivel avansat

 • Interviu online
 • va rugam sa ne precizati, pe o scală de la 1 la 5 , unde 1 este „slab-putin”, iar 5 „excelent - foarte bine”, nivelul dvs de utilizare al pachetului Microsoft Office ( Word / Excel/ Power Point) .