Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

450 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii

Sucursala Direcţia Radiocomunicaţii Cluj

Organizează concurs

In data de 16 august 2017  orele 12,00 la sediul Direcției Radiocomunicații Cluj, situat în Cluj-Napoca str. Fagului nr. 2, pentru ocuparea a două posturi vacante de Ingineri telecomunicații în cadrul Serviciului Radiorelee și Fibră Optică ( RR + FO), judeţul Cluj.

Concursul se desfășoară ȋn conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă aplicabil și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Societății Naționale de Radiocomunicații .

Condiţii de participare :

Titlul postului: Ingineri telecomunicații – 2 posturi

Tip post : FULL TIME,

Felul contractului: perioadă nedeterminată perioadă de probă de 90 de zile ;

Nivel carieră: MIDDLE LEVEL ( peste 1 an ȋn specialitate)

Domeniile postului: TELECOMUNICAŢII, RADIOCOMUNICAȚII, COMUNICAȚII ELECTRONICE.

Locatie: ROMÂNIA, Serviciul RR + FO, județul Cluj.

Descrierea postului:

Descrierea postului:

 1. Asigură realizarea activității de întreţinere şi exploatare tehnică a echipamentelor specifice sectorului de activitate, asigurând ridicarea operativă a deranjamentelor, cu respectarea indicilor tehnici din prescripţiile fabricantului şi a planului tehnic;

 2. Asigură respectarea prevederilor Regulamentelor de exploatare şi întreţinere tehnică a

echipamentelor de radiorelee;

 1. Asigură ȋntreținerea bazei de date tehnice cu privire la echipamentele de radiorelee și fibră optică din cadrul Direcției, privind: fișele tehnice ale echipamentelor, indici tehnici; probleme tehnice; deranjamente; electroalimentarea echipamentelor specifice; instrumente de măsură; revizii tehnice echipamente RR; etc.

 2. Ăsigură ridicarea în timp util a deranjamentelor tehnice a echipamentelor de radiorelee și întocmeste procesele verbale de analiză a acestora – conform procedurilor aprobate;

 3. Analizează cauzele întreruperilor, avariilor şi abaterilor de la indicii tehnici-calitativi şi

asigură luarea operativă a măsurilor de remediere, acolo unde este cazul;

 1. Asigură întreținerea și exploatarea judicioasă a mijlocului de transport auto din dotarea Serviciului RR + FO în activitatea curentă de intervenții, revizii sau alte activități specifice.

Cerințe:

Studii tehnice de profil : Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Radiocomunicații,Electrotehnică, Electronică Aplicată, Automatizări și Calculatoare; Automatică și Informatică plicată;

 • Experienţă în specialitate de minim 1 an;

 • Cunoștiințe teoretice ȋn domeniul echipamentelor de radiorelee, fibră optică, tipuri de modulații, emisie tv și radio, emițătoare, antene, indici tehnici, sisteme de electroalimentare;

 • Cunoştinţe operare Windows: Microsoft Office;

 • Cunoașterea limbii engleze – nivel mediu;

 • Carnet conducere cat. B, fără incidente;Flexibilitate pentru muncă ȋn regim de intervenții;

 • Certificat medical prin care se atestă că poate să lucreze ȋn condițiile postului;

 • Candidaţii care nu realizează media minimă de 6,00 la concurs, sunt declaraţi respinşi ;

Scrisorile de intenţie însoţite de curriculum vitae, se vor depune la secretariatul unităţii, Direcţia Radiocomunicaţii Cluj, situat ȋn municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 2 ( Cartier Gheorgheni,capătul liniei de autobuze nr. 32) pana la data de 15 august 2017


Candidaţii selectaţi , la prezentare în ziua concursului, vor avea obligatoriu asupra lor, xerocopii ale actelor de studii şi calificări, respectiv, o adeverinţă medicală care să ateste că pot exercita funcţia de  Inginer telecomunicații.