Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului

Cluj-Napoca

Acest job nu mai este activ.

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii

Sucursala Direcţia Radiocomunicaţii Cluj

Organizează concurs

In data de 16 august 2017  orele 12,00 la sediul Direcției Radiocomunicații Cluj, situat în Cluj-Napoca str. Fagului nr. 2, pentru ocuparea a două posturi vacante de Ingineri telecomunicații în cadrul Serviciului Radiorelee și Fibră Optică ( RR + FO), judeţul Cluj.

Concursul se desfășoară ȋn conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă aplicabil și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Societății Naționale de Radiocomunicații .

Condiţii de participare :

Titlul postului: Ingineri telecomunicații – 2 posturi

Tip post : FULL TIME,

Felul contractului: perioadă nedeterminată perioadă de probă de 90 de zile ;

Nivel carieră: MIDDLE LEVEL ( peste 1 an ȋn specialitate)

Domeniile postului: TELECOMUNICAŢII, RADIOCOMUNICAȚII, COMUNICAȚII ELECTRONICE.

Locatie: ROMÂNIA, Serviciul RR + FO, județul Cluj.

Descrierea postului:

Descrierea postului:

 1. Asigură realizarea activității de întreţinere şi exploatare tehnică a echipamentelor specifice sectorului de activitate, asigurând ridicarea operativă a deranjamentelor, cu respectarea indicilor tehnici din prescripţiile fabricantului şi a planului tehnic;

 2. Asigură respectarea prevederilor Regulamentelor de exploatare şi întreţinere tehnică a

echipamentelor de radiorelee;

 1. Asigură ȋntreținerea bazei de date tehnice cu privire la echipamentele de radiorelee și fibră optică din cadrul Direcției, privind: fișele tehnice ale echipamentelor, indici tehnici; probleme tehnice; deranjamente; electroalimentarea echipamentelor specifice; instrumente de măsură; revizii tehnice echipamente RR; etc.

 2. Ăsigură ridicarea în timp util a deranjamentelor tehnice a echipamentelor de radiorelee și întocmeste procesele verbale de analiză a acestora – conform procedurilor aprobate;

 3. Analizează cauzele întreruperilor, avariilor şi abaterilor de la indicii tehnici-calitativi şi

asigură luarea operativă a măsurilor de remediere, acolo unde este cazul;

 1. Asigură întreținerea și exploatarea judicioasă a mijlocului de transport auto din dotarea Serviciului RR + FO în activitatea curentă de intervenții, revizii sau alte activități specifice.

Cerințe:

Studii tehnice de profil : Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Radiocomunicații,Electrotehnică, Electronică Aplicată, Automatizări și Calculatoare; Automatică și Informatică plicată;

 • Experienţă în specialitate de minim 1 an;

 • Cunoștiințe teoretice ȋn domeniul echipamentelor de radiorelee, fibră optică, tipuri de modulații, emisie tv și radio, emițătoare, antene, indici tehnici, sisteme de electroalimentare;

 • Cunoştinţe operare Windows: Microsoft Office;

 • Cunoașterea limbii engleze – nivel mediu;

 • Carnet conducere cat. B, fără incidente;Flexibilitate pentru muncă ȋn regim de intervenții;

 • Certificat medical prin care se atestă că poate să lucreze ȋn condițiile postului;

 • Candidaţii care nu realizează media minimă de 6,00 la concurs, sunt declaraţi respinşi ;

Scrisorile de intenţie însoţite de curriculum vitae, se vor depune la secretariatul unităţii, Direcţia Radiocomunicaţii Cluj, situat ȋn municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 2 ( Cartier Gheorgheni,capătul liniei de autobuze nr. 32) pana la data de 15 august 2017


Candidaţii selectaţi , la prezentare în ziua concursului, vor avea obligatoriu asupra lor, xerocopii ale actelor de studii şi calificări, respectiv, o adeverinţă medicală care să ateste că pot exercita funcţia de  Inginer telecomunicații.