Nivel cariera

Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/adresele jobului


Societatea Naţională de Radiocomunicaţii .

Sucursala Direcţia Radiocomunicaţii Cluj

ANUNȚ CONCURS EXTERN

Societatea Națională de Radiocomunicații Sucursala Direcția Radiocomunicații Cluj, organizează la sediul din municipiul Cluj-Napoca , concurs extern pentru ocuparea postului vacant de :

INGINER Tc.( sau Tehnician) în cadrul Serviciului Transmisiuni

Dosarul de înscriere la concurs se depune la secretariatul unităţii pana in 14 decembrie 2018.

În vederea participării la concurs, dosarul de înscriere va conţine în mod obligatoriu următoarele documente :

 1. Cerere de înscriere la concurs/Scrisoarea de intenţie ;

 2. Curriculum vitae,

Condiţii de participare :

Titlul postului: Inginer Tc. ( sau TehnicianTc.)

Tip post : Full time

Felul contractului: perioadă nedeterminată – cu o perioadă de probă de 90 de zile ;

Nivel carieră: MIDDLE LEVEL ( peste 2 ani în specialitate )

Domeniile postului: COMUNICAŢII, RADIOCOMUNICAȚII, TELECOMUNICAȚII;

Locatie: Sediul Direcției Radiocomunicații Cluj – Serviciul Transmisiuni .

Descrierea postului:

 • asigură funcţionarea în parametri a echipamentelor de transmisiuni;

 • asigura îndeplinirea obiectivelor, în colaborare cu: Staţia coordonatoare şi monitorizare Tv şi FM Feleacu,NOC Comunicaţii, NOC Suport SDH,formaţiile de revizie şi intervenţie ale altor compartimente din . Radiocomunicaţii – Sucursala Direcţia Radiocomunicaţii Cluj, cu personalul staţiilor aparţinând . Radiocomunicaţii – Sucursala Direcţia Radiocomunicaţii Cluj, cu alte posturi situate pe acelaşi nivel

 • participă la activitatea tehnico-administrativă a serviciului

 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite potrivit actelor normative în vigoare, precum şi cele dispuse de şeful serviciului sau conducerea unităţii;

Studii tehnice de profil :

 • Pentru postul de inginer Tc. : - Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Radiocomunicații, Electrotehnică, Electronică Aplicată , Automatizări și Calculatoare ; Automatică și Informatică aplicată;

 • Pentru postul de Tehnician Tc.: - Școala postliceală de Electronică și Telecomunicații, Liceul de specialitate, sau liceu + cursuri de specialitate

 • Cunoştinţe operare PC, Word, Excel, navigare Internet;

 • Carnet conducere cat. B, fără incidente ;

 • Flexibilitate pentru program prelungit, pentru deplasări în teritoriu;

 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului;

 • Candidaţii care nu realizeza minimum media 6,00 la concurs, sunt declaraţi respinşi ;

BIBLIOGRAFIE:

 • Manualul inginerului electronist, vol I,II,III – Sofronie Ştefănescu, Edmond Nicolau

 • Circuite electronice – ălu, , I. Hoffman

 • Stabilizatoare de tensiune – ,

 • Antene şi propagare – Alimpie Ignea, Eugen Marza, Aldo de Sabata;

 • Antene – Eberhard Spindler

Candidaţii selectaţi , la prezentare în ziua concursului, vor avea obligatoriu asupra lor, actele de studii şi calificări, respectiv, o adeverinţă medicală care să ateste că pot exercita funcţia de inginer/tehnician/radioelectronist..

Concursul se desfăşoară în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă aplicabil și a Regulamentului de Organizare şi Funcționare al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii .

Pentru transmiterea datelor dumneavoastră personale vă exprimaţi acordul expres, liber şi informat că aceste date să fie preluate de Societatea Naţională de Radiocomunicaţii . - Sucursala Direcția Radiocomunicații Cluj.