Detalii loc de munca

ANUNT INACTIV: Angajatorul nu recruteaza momentan in mod activ pentru aceasta pozitie, dar poti aplica la anunt.

Inginer specialist – structuri/constructii civile

Nivelul carierei
Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani)
Tip job
Full time
Adresa
Posturi disponibile
1

ANUNȚ RECRUTARE

Nr. 21392

 1. Societatea EnergoNuclear . a fost creată in 2009 și este Compania care are ca obiectiv construcția, punerea în funcțiune și operarea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, având tehnologie tip CANDU. În prezent, SN Nuclearelectrica SA deține 100% din acțiunile EnergoNuclear.

       2. Societatea EnergoNuclear . recrutează personal în vederea ocupării postului de inginer specialist (perioadă nedeterminată, loc de muncă-București) din cadrul Direcției Management de Proiect – Serviciul Inginerie.

       3. Cerințe specifice postului:

- studii superioare: specializarea inginerie structuri/construcții civile;

- condiții generale de participare la concurs:

 • vechimea: minim 8 ani experienta relevanta in proiectarea si/sau evaluarea de structuri civile industriale;

 • experiență într-unul sau mai multe domenii specifice cu aplicabilitate în industria nucleară (ex. proiectare structuri din beton armat, beton armat precomprimat, proiectare prin calcul cu element finit, calificări seismice, evaluarea rezistenței structurilor existente, generare de spectre de răspuns etc.);

 • familiar cu codurile de proiectare canadiene și americane și standardele aplicabile în industria energiei nucleare (CSA N293, N287, N291, ASCE, AISC, ACI etc.)

 • abilități excelente de comunicare scrisă și verbală, atitudine pozitivă;

 • cunoașterea limbii engleză, nivel avansat;

 • competență în redactarea de rapoarte tehnice și documentație;

 • experiență în activități de întocmire sau evaluare oferte.

      4. Constituie avantaje:

 • studii postuniversitare, specializări în domeniul inginerie civilă, inginerie nucleară, rezistența materialelor sau similar;

 • experiență de 5-10 ani în Industria Nucleară, tehnologie CANDU sau alte tipuri de reactoare (PWR, BWR);

 • experiență in mecanismele de îmbătrânire și deteriorare a structurilor din beton armat și evaluarea efectului acestora;

 • cunostințe aprofundate in proiectarea și construcția centralelor nucleare;

 • experiență in utilizarea de software specializat in proiectarea de structuri civile;

 • experiență anterioară în contracte de tip EPC (Engineering Procurement Construction);

 • experiență în managementul de proiect, abilități de negociere.

      5. Responsabilități, atribuții și sarcini ale postului:

 • asigură consultanța tehnică în disciplina construcții civile cu aplicabilitate în domeniul centralelor nucleare;

 • avizează documentațiile și studiile contractate de către Companie în acord cu cerințele tehnice și planificarea existentă;

 • propune sau/și verificăa soluții de proiectare și evaluări tehnice pentru SSC existente, noi sau modificări de proiect (documentație tehnică, calcule de proiectare, evaluări/ specificații tehnice, desene de montaj, liste de materiale etc.);

 • verifică indeplinirea cerințelor din codurile și standardele aplicabile structurilor civile existente;

 • întocmește sau verifică oferte tehnice și financiare, caiete de sarcini, specificații tehnice;

 • asigură interfața cu terțe părți pe subiecte referitoare la verificarea capabilității structurilor civile existente de a-și indeplini funcțiile pentru care au fost proiectate pe intreaga durata de viață.

      6. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este: 21 septembrie 2021.

CV-urile se transmit prin e-mail la adresa:  3, cu menționarea postului pentru care se aplica.

       7. Proba de evaluare, constă in : interviu on-line cu înregistrare audio-video (cu acordul prealabil al candidatului).

Contestațiile se pot depune în prima zi lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

       8. Alte informații: -

- Bibliografie:

 • IAEA TRS 275: Bid invitation Specification for Nuclear Power Plants – A Guidebook

 • IAEA : Restarting Delayed Nuclear Power Plant Projects

 • Legea nr. 111 din 1996 privind desfăşurarea în siguranta, reglementarea, autorizarea şi controlul activitătilor nucleare