Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Executive (>10 ani)

Adresa/ adresele jobului

București


Candidatul ideal

- Studii superioare profil tehnic,instalaţii;
- Experienţă minim 4 ani in proiectare instalaţii electrice;
- Atestat ANRE II A;
- Cunoştinte bune AutoCad, programe de editare şi proiectare specifice domeniului MS Office (Word, Excel), navigare internet;
- Bune abilităţi de comunicare scrisă şi verbală,abilitate numerică, capacitate organizatorică;
- Responsabilitate, initiativă;
- Abilităti de lucru in echipă.

Descrierea jobului

- Elaboreaza DTP conform comenzilor de proiectare, documentaţiei tehnice de ofertare şi cerinţelor beneficiarului;
- Se încadrează în termenele prevăzute şi în conformitate cu nivelul de calitate cerut;
- Elaborează soluţia tehnică de proiectare pentru specialitatea: electrice şi o prezintă spre verificare şi avizare şefului de proiect şi de echipa;
- Propune si implementeaza solutii tehnico-economice de reducere a bugetului alocat;
- Pregateste extrasele de cantitati conform cu proiectul si bugetul aprobat in vederea comenzilor de material;
- Verifica impreuna cu echipa de proiectare cantitatile rezultate si coordonarea cu celelalte specialitati;
- Raporteaza sefului ierarhic orice diferente de cantitati fata de proiect care apar pe parcursul executiei;
- Urmareste executia proiectului in santier si raporteaza eventualele neconformitati sefului ierarhic;
- Avizează intern şi la beneficiar documentaţia elaborate;
- Respectă deciziile în vigoare în ceea ce priveşte lucrul cu documente confidenţiale şi secrete;
- Acordă asistenţă tehnică in locatia beneficiarului sau pe şantier, dacă se solicită acest lucru;
- Verifică respectarea proiectului de către executant în virtutea legislaţiei în vigoare;
- Propune şi implementează soluţii şi echipamente moderne în documentaţia de proiectare;
- Verifica impreuna cu echipa de proiectare integrabilitatea in practica a proiectelor;
- Participa cu echipa de proiect la fazele determinante si verifica respectarea proiectului;
- Respecta termele stabilite pentru finalizarea proiectelor.