Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Executive (>10 ani)

Adresa/ adresele jobului

Acest job nu mai este activ.

Companie internațională, integrator de sisteme complexe, cu expertiză în domenii complementare: IT&C, sisteme inteligente de transport, soluţii de securitate, instalații și construcții pentru clădiri, servicii de facility management,  este în căutarea unui nou coleg pentru postul de Inginer proiectare instalații electrice.

Candidatul ideal

- Studii superioare profil tehnic,instalaţii;
- Experienţă minim 4 ani în proiectarea de instalaţii electrice;
- Atestat ANRE II A;
- Cunoştinţe AutoCad, programe de editare şi proiectare specifice domeniului, MS Office (Word, Excel), navigare internet;
- Bune abilităţi de comunicare scrisă şi verbală,abilitate numerică, capacitate organizatorică;
- Responsabilitate, iniţiativă;
- Abilităţi de lucru în echipă.

Descrierea jobului:

- Elaborează DTP conform comenzilor de proiectare, documentaţiei tehnice de ofertare şi cerinţelor beneficiarului;
- Se încadrează în termenele prevăzute şi în conformitate cu nivelul de calitate cerut;
- Elaborează soluţia tehnică de proiectare şi o prezintă spre verificare şi avizare şefului de proiect şi de echipă;
- Propune şi implementează soluţii tehnico-economice de reducere a bugetului alocat;
- Pregăteşte extrasele de cantităti conform cu proiectul şi bugetul aprobat în vederea comenzilor de material;
- Verifică impreună cu echipa de proiectare cantităţile rezultate şi le coordonează cu celelalte specialităţi;
- Raportează şefului ierarhic orice diferenţe de cantităţi faţă de proiect care apar pe parcursul execuţiei;
- Urmăreşte execuţia proiectului în şantier şi raportează eventualele neconformităţi şefului ierarhic;
- Avizează intern şi la beneficiar documentaţia elaborată;
- Respectă deciziile în vigoare în ceea ce priveşte lucrul cu documente confidenţiale şi secrete;
- Acordă asistenţă tehnică în locaţia beneficiarului sau pe şantier, dacă se solicită acest lucru;
- Verifică respectarea proiectului de către executant în virtutea legislaţiei în vigoare;
- Propune şi implementează soluţii şi echipamente moderne în documentaţia de proiectare;
- Verifică impreună cu echipa de proiectare integrabilitatea în practică a proiectelor;
- Participă cu echipa de proiect la fazele determinante şi verifică respectarea proiectului;
- Respectă termele stabilite pentru finalizarea proiectelor.