Inginer proiectant mecanic sau telecomunicatii

Nivel cariera

Middle (2-5 ani)

Adresa/ adresele jobului

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii .

Sucursala Direcţia Radiocomunicaţii Cluj

 

Organizează concurs

 

Concursul se desfășoară ȋn conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Societății Naționale de Radiocomunicații .

Condiţii de participare :

Titlul posturilor : Inginer telecomunicații (un post) și Inginer mecanic (un post)

Tip post : FULL TIME

Felul contractului: perioadă nedeterminată – cu o perioadă de probă de 90 de zile ;

Nivel carieră:  MIDDLE  LEVEL ( peste 1 an ȋn specialitate)

Domeniile postului: TELECOMUNICAŢII, RADIOCOMUNICAȚII, COMUNICAȚII ELECTRONICE, MECANICE.

Locatie: ROMÂNIA, Compartiment PROIECTARE,  județul Cluj.

Descrierea postului:

 1. Întocmeşte, în baza temelor de proiectare şi a comenzilor de proiectare, proiecte, care, în funcţie de caz cuprind următoarele faze: studii de fezabilitate, proiecte de instalare, proiecte tehnice, detalii de execuţie, în colaborare cu Directorul Tehnic şi cu departamentele tehnice din ţii .;
 2. Întocmeşte documentaţiile necesare pentru obţinerea acordurilor şi avizelor necesare, conform legislaţiei în vigoare;
 3. Participă la stabilirea soluţiilor tehnice, de ansamblu sau specifice, rezultate în urma elaborării  documentaţiilor de proiectare;
 4. Prezintă documentaţiile de proiectare Comisiei Tehnico-Economice în vederea avizării;
 5. Asigură asistenţa tehnică, la cerere, pentru activităţile de implementare a soluţiilor rezultate în urma activităţii de proiectare;
 6. Reactualizează documentaţiile tehnice existente în cazul unor modificări survenite în urma condiţiilor  concrete de execuţie; Întocmeşte teme de proiectare pentru subcontractanţi;
 7. Participă la avizarea studiilor tehnico-economice elaborate de alte unităţi de proiectare pentru lucrări noi sau de modernizare a obiectivelor sucursalei;
 8. Colaborează, la cererea beneficiarului, la realizarea temelor de proiectare;
 9. Realizează, în baza contractelor de proiectare, proiecte de radiocomunicaţii pentru beneficiari externi;
 10.  Prezintă spre avizare Comisiei Tehnico-Economice proiectele pe care le întocmeşte pentru beneficiari externi; Rezolvă observaţiile Comisiei Tehnico-Economice;
 11. Respectă regulile de manevrare şi păstrare a documentelor specifice lucrărilor de proiectare;
 12. Asigură datele necesare completării bazei de date a Sucursalei; Verifică respectarea normelor generale şi specifice de protecţie a muncii şi ;
 13. Răspunde de aplicarea şi respectarea în cadrul compartimentului a tuturor reglementărilor interne ale Societății Naționale de Radiocomunicaţii ., inclusiv a celor din Sistemul de Management Integrat.

     Cerințe:

     Studii tehnice  de profil : - Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Radiocomunicații, Electrotehnică, Electronică

      Aplicată,  Automatizări și Calculatoare; Automatică și Informatică , respectiv, Facultatea de Mecanică.

 • Experienţă în specialitate de minim 1 an;
 • Cunoştinţe operare Windows: Microsoft Office, și a aplicatiilor specifice proiectării;
 • Cunoașterea limbii engleze – nivel mediu;
 • Carnet conducere cat. B, fără incidente ; Flexibilitate pentru deplasări în teritoriu ;
 • Certificat medical prin care se atestă că poate să lucreze ȋn condițiile postului;
 • Candidaţii care nu realizează media minimă de 6,00 la concurs, sunt declaraţi respinşi ;

 

Candidaţii selectaţi ,  la prezentare în ziua concursului, vor avea obligatoriu asupra lor,  xerocopii ale  actelor de studii şi calificări, respectiv, o adeverinţă medicală care să ateste că pot exercita funcţia tehnică de : Inginer telecomunicații sau Inginer mecanic.