Limbi vorbite

engleză

Adresa/adresele jobului

Recrutez candidati dispusi sa se relocheze

Da


ANUNT EXTERN – RECRUTARE

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – . este operatorul de transport si de sistem din Romania, avand un rol cheie pe piata de energie electrica din Romania. Compania gestioneaza, opereaza, intretine, modernizeaza și dezvolta sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate intre tarile Europei Centrale și de Rasarit. Este responsabila pentru transportul energiei electrice, functionarea sistemului și a pietei, asigurarea sigurantei Sistemului Electroenergetic National. De asemenea reprezinta principala legatura dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrand permanent productia de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numarului optim de personal in vederea desfasurarii in conditii normale a activitatii din cadrul Serviciului Sisteme Control Protectii Automatizari, am demarat selectia externa pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

 1. Un post de “Inginer Principal PRAM / SCADA” – perioada determinată de 1 an

Principalele responsabilitati:

 • Realizarea obiectivelor: urmărirea, analiza şi asigurarea întreţinerii şi mentenanţei echipamentelor de control, protecţie, automatizări şi măsură din gestiunea ST Sibiu;

 • Urmărirea implementării corecte a reglajelor impuse prin dispoziţii ale Centrelor de Dispecer;

 • Verifică documentaţiile tehnice de proiectare şi execuţie, urmăreşte şi recepţionează lucrările de mentenanţă majoră şi investiţii

 • Participa, urmareste si raporteaza in timpul lichidarii avariilor informatiile privind sistemele de control, protectie, automatizari si masura

Cerinte:

 • Studii superioare S / ECTS+M / ECTS în domeniul electroenergetică / ingineria sistemelor electroenergetice / energetică industrială / electrotehnică / electromecanică;

 • Experienta în domeniul studiilor absolvite, minim 1 an;

 • Cunoştinţe teoretice şi practice aferente sistemelor de comandă, control, protecţie, automatizări şi măsură, comunicaţii;

 • Cunoaşterea echipamentelor şi a instalaţiilor de circuite secundare – sistemelor de comandă, control, protecţie, automatizări şi măsură;

 • Cunoaşterea utilizării echipamentelor de tehnologia informaţiei aferente sistemelor de comandă-control, protecţii, automatizări şi măsură;

 • Preocupare pentru perfecţionarea activităţii şi realizarea calitativă a sarcinilor de serviciu în domeniul sistemelor de comandă-control, protecţii, automatizări şi măsură;

Persoanele interesate vor transmite pana pe data de 11 decembrie 2018 la Serviciul Resurse Umane – ST Sibiu  urmatoarele documente:

 • Formularul Cerere inscriere,

 • CV actualizat (tip Europass),

 • Carte de identitate / buletin identitate – copie,

 • Acte de studii care atesta studiile/specializarile cerute pentru ocuparea postului – original si copie,

 • Carnet de munca completat si incheiat la data dedupa caz) – original si copie si/sau adeverinta din care reiese experienta solicitata;

 • Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, din care sa rezulte daca, candidatul este apt din punct de vedere al sanatatii pentru a-si desfasura activitatea pe postul de munca vacant – original.

 • Formularul Declaratie pe proprie raspundere care atesta lipsa incompatibilitatilor prevazute de CCM aplicabil, precum si de legislatia in vigoare,

Selecţia se va desfăşura sub formă de probă scrisă şi interviu în data de 18 decembrie 2018.

Candidaţii selectaţi vor fi anunţaţi cu privire la locaţia şi ora desfăşurării selecţiei.

Tematica de concurs şi bibliografia aferentă, se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane – ST Sibiu.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații în vederea participării la urmatoarele etape de selecţie.

Nu se asigură locuinţă.

DIRECTOR, SEF SRU,

Ioan Dumitru BOŢA Mioara STANCU

Formular cod