Nivel cariera

Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului

București


Candidatul ideal:


- Studii superioare profil electric sau energetic;

- Experienţă minim 3 ani in ofertare instalaţii electrice, instalaţii medie sau joasã tensiune, sau iluminat public;

- Experienţă în oferte către autorităţi publice;

- Cunostinţe bune MS Office (Word, Excel), navigare internet, Windev;

- Bune abilităţi de comunicare scrisă şi verbală, negociere si vânzare;

- Responsabilitate, iniţiativă;

- Abilităţi de lucru în echipă.


Descrierea jobului:

- Asigură întocmirea ofertelor financiare şi tehnice, pe specialităţi conform cerinţelor postului;

- Îsi însuşeşte documentaţia de ofertare, formulează solicitări de clarificare acolo unde este cazul, identifică materialele principale, echipamentele necesare şi normele de execuţie;

- Întocmeşte cererile de ofertă pentru materiale, echipamente şi servicii şi le transmite către departamentul de aprovizionare;

- Realizează analiza comparativă a ofertelor primite;

- Stabileşte soluţii alternative, când este cazul;

- Întocmeşte oferta pe categorii de lucrări în funcţie de ofertele primite, cu respectarea cerinţelor tehnice şi de calitate solicitate prin caietul de sarcini;

- Împreună cu project managerul şi plannerul participă la întocmirea graficului fizic şi valoric şi al graficului Gant, pentru lucrările ofertate;

- Răspunde la solicitarile de clarificări transmise după depunerea ofertei;

- Păstrează arhiva de lucru a ofertelor;

- Întocmeşte situaţii de plată la solicitarea project managerului;

- Elaborează raportul de evaluare a întocmirii ofertei, cu specificarea furnizorilor de echipamente/materiale/ manoperă aleşi pentru întocmirea ofertei.