INGINER INSTALATII HIDROEDILITARE / STATIE EPURARE

Nivel cariera

Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani)

Adresa/ adresele jobului

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

800 €

Acest job nu mai este activ.

Cerinte:

 • Educatie minimă: studii postliceale/ studii superioare cu profil tehnic;
 • Experienţă  în activităţi similare constituie avantaj
 • Abilităţi de organizare, perseverenţă, autonomie, abilităţi analitice şi responsabilitate; 
 • Atentie la detalii, spirit de initiativa

Atributii /Responsabilitati:

 • Organizarea, coordonarea si supervizarea activitatilor de executie pe santier.(bransamente/racorduri la reteaua de apa si canalizare);
 • Asigură operarea staţiei de epurare a apelor uzate rezultate din procesul tehnologic şi efectuează lucrările de întreţinere a echipamentelor aferente staţiei de epurare;
 • Supervizează şi verifică zilnic starea de funcţionare a staţiei de epurare, urmărind funcţionarea instalaţiei conform specificaţiilor din regulamente sau prescripţiilor; 
 • Urmăreşte panoul de comandă al instalaţiei automate pentru a interveni în toate cazurile de funcţionare necorespunzătoare; reglează parametrii de funcţionare a instalaţiei în vederea asigurării funcţionării optime, în conformitate cu manualul de operare şi cu procedurile existente 
 • Cunoaşte indicii de funcţionare optimă a staţiei de epurare şi îi asigură conform normelor existente; prevalează probe pentru analiză conform graficului sau ori de câte ori este nevoie şi completează foile de înregistrare a parametrilor;
 • Participă la efectuarea activităţilor de mentenanţă periodice conform manualelor si a procedurilor existente; 
 • Remediază defecţiunile înregistrate şi solicită ajutor pentru remedierea lor, stabileşte şi comunică necesarul de materiale necesare pentru întreţinerea şi service-ul staţiei de epurare;
 • Întocmeşte periodic rapoarte detaliate cu privire la functionarea staţiei. 

Beneficii:

 • Salariu motivant.