Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani)

Limbi vorbite

engleză

Salariu brut pe luna

350 - 700 €


 • Coordonează lucrările de instalații termice, sanitare si electrice din șantier;
 • Verifica întocmirea documentațiilor tehnice in vederea întocmirii cererilor de oferte;
 • Îndeplinește activitatea de ofertare pentru toate tipurile de instalații;
 • Verifica proiectul si listele de cantități
 • Colaborează cu echipa de proiect si participă la discuții tehnico-economice cu beneficiarul pentru verificarea corelării ofertelor primite cu cerințele caietului de sarcini
 • Propune soluția finala spre Beneficiar;
 • Menține legătura cu proiectanții in vederea corelării elementelor de arhitectura-structura-instalații in șantier;
 • Corelarea proiectului împreună cu Inginerul șef;
 • Întocmește documentația pentru ofertare: încadrarea articolelor de deviz, solicitarea de oferte de preț de la furnizori (material, manopera, utilaj, transport), întocmirea graficelor de execuție;
 • Verifică din punct de vedere tehnic și economic ofertele primite;
 • Primește situațiile de lucrări lunare de la subantreprenori, le verifică și le corelează cu informațiile primite din șantier;
 • Urmărește respectarea proiectului întocmit din punct de vedere tehnic: detalii de execuție, planuri, etc. și adaptarea lor la situația din teren;
 • Verifică lucrările de instalații executate de către subcontractanți;
 • Recepționează lucrările de instalații executate de către subcontractați și menține permanent legătura cu aceștia;
 • Verifică etapele de lucrări si a calității lucrărilor împreună cu dirigintele de șantier;
 • Verifică situații de lucrări si le propune spre decontare beneficiarului;
 • Colaborează cu echipa de proiect si participa la discuții tehnico-economice cu beneficiarul pentru verificarea corelării ofertelor primite cu cerințele caietului de sarcini;
 • Respectă normele si instrucțiunile de protecție a muncii si masurile de aplicare a acestora;
 • Acționează pentru conformitatea soluțiilor tehnice in proiectare compatibile cu tehnologiile de execuție;

Întocmește rapoarte de lucru cerute de managementul firmei;