Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani), Executive (>10 ani)

Adresa/adresele jobului


RESPONSABILITĂȚI:

 • Coordonarea managerilor tehnici din teritoriu pentru toate activitățile de service și întreținere necesare pentru buna funcționare a stațiilor de distribuție carburanți;
 • Asigurarea funcționării stațiilor de distribuție carburanți;
 • Organizarea și controlul exploatării sigure și fără avarii a clădirilor, construcțiilor, utilajelor tehnologice și energetice ale Societății. Asigurarea controlului efectuării în siguranță a lucrărilor de întreținere si reparații de către salariații Societății sau Contractori;
 • Întocmirea și controlul îndeplinirii planurilor de întreținere tehnică și reparații a utilajelor tehnologice și energetice din teritoriu;
 • Monitorizarea și coordonarea contractelor pentru întreținerea tehnică a clădirilor, construcțiilor, utilajelor tehnologice și energetice ale Societății;
 • Introducerea în exploatare a  utilajelor și materialelor noi, mai fiabile și sigure;
 • Elaborarea planurilor și măsurilor de înlocuire a utilajelor si estimarea cheltuielilor pentru includerea în programul de investiții. Controlul îndeplinirii  articolului respectiv de cheltuieli în decursul perioadei planificate;
 • Controlul metodologic și supravegherea stării și folosirii mijloacelor de măsurare și respectarea regulilor și normelor de metrologie;
 • Controlul calității produselor petroliere;
 • Organizarea și controlul exploatării instalațiilor electrice și instalațiilor tehnologice de încălzire în conformitate cu cerințele documentației tehnice și cu normativele;
 • Organizarea și controlul aprovizionării tehnico-materială în conformitate cu programul de investiții și bugetul Societății;
 • Stabilirea regulilor și procedurilor funcționării sistemelor de securitate industrială, protecția muncii și mediului în cadrul Societății și controlul îndeplinirii cerințelor referitoare la  securitatea industrială, protecția muncii și securitatea ecologică;
 • Organizarea activității de prevenire și lichidare a situațiilor extraordinare, pericolului de incendiu în cadrul Societății;
 • Asigurarea implementării sistemului de management ecologic și management al ocrotirii sănătății și de securitate în conformitate cu cerințele Sistemului de gestionare a securității industriale, protecției muncii și Realizarea controlului menținerii la nivelul admisibil al riscurilor de producție și profesionale depistate și aspectelor ecologice;
 • Controlul efectuării instructajelor pe problemele de securitate industrială, protecția muncii și mediului de către structurile operationale în cadrul Societății;
 • Cercetarea avariilor, incendiilor și accidentelor care au avut loc la obiectele Societății, evidenta și analiza cauzelor apariției situațiilor de avarii, organizarea activității de elaborare a măsurilor de prevenire a acestora și controlul îndeplinirii măsurilor stabilite.

 

CERINTE SPECIFICE POSTULUI:

 

 • Experiență profesională de minim 3 – 5 ani într-o poziție similară în companii cu specific energetic sau industrial;
 • Studii tehnice superioare finalizate;
 • Experiență anterioară într-o stație de distribuție carburanți constituie un avantaj;
 • Capacitate de organizare și realizare în timp a obiectivelor postului;
 • Buna capacitate de comunicare și relaționare.