Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului

Salariu brut pe luna

800 - 1000 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Companie internațională, integrator de sisteme complexe, cu expertiză în domenii complementare: IT&C, sisteme inteligente de transport, soluţii de securitate, instalații și construcții pentru clădiri, servicii de facility management este în căutarea unui nou coleg pentru postul de Inginer Ecolog / Responsabil de mediu.

Cerinţe ale postului:

  1. Studii: superioare finalizate.
  2. Cursuri/atestări specifice postului: Absolvirea unor cursuri in domeniul mediului: curs Managementul Deseurilor, Auditor Mediu, Auditor Calitate ISO9001
  3. Experiența profesională: minim 5 ani experiență în domeniu.
  4. Trăsături de personalitate: autonomie și inițiativă, conștiinciozitate, amabilitate, flexibilitate, dinamism.

Obiectivele postului: respectarea cerințelor standardelor ISO respectarea legislației de mediu, îmbunătățirea continuă a aspectelor privind protecția mediului.

Cunoștințe generale: cunoștiințe temeinice privind legislația de mediu, managementul mediului (in conformitate cu 14001 și managementul deșeurilor, cunostinte managementului calitatii (in conformitate cu ISO9001).

Responsabilități:

- identificarea aspectelor de mediu, stabilirea obiectivelor specifice și elaborarea / îmbunătățirea programelor de management de mediu;

- îmbunătățirea, implementarea și menținerea Sistemul de Management al Mediului;

- realizarea auditurilor interne ale SMM/SMC – colectare dovezi audit, întocmire rapoarte de acțiuni corective/preventive, urmărirea închiderii acestora, urmărirea eficacității acțiunilor corective/preventive, rapoarte către top management

- susținerea împreună cu Departamentul Management Integrat a auditurilor externe de mediu

- asigurarea implementării legislației privind protecția mediului la nivelul firmei

- elaborarea documentației și rapoartelor către organele de reglementare din domeniu

- gestionarea aspectelor privind respectarea legislaţiei de mediu de către firmele din grup cu privire la deşeurile de echipamente electrice şi electronice, baterii, tonere și cartuse, surse de iluminat

- elaborarea, implementarea și monitorizarea planurilor/programelor de management de mediu/al deseurilor și a convențiilor de mediu pe proiecte

- stabilirea obiectivelor privind managementul deșeurilor, identificarea necesarului de resurse

- stabilirea și coordonarea activităților pentru managementul deșeurilor

- elaborarea documentelor specifice managementului deșeurilor

- identificarea nevoilor de instruire ale personalului implicat în managementul deșeurilor, stabilirea și implementarea programului de instruire, evaluarea eficacității instruirii

- colectarea și prelucrarea datelor privind managementul deșeurilor și protecția mediului

- întocmirea și difuzarea rapoartelor specifice privind managementul deșeurilor și protecția mediului;

- acordarea asistenței tehnice necesare personalului privind protecția mediului