Nivel cariera

Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

500 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Concurs  pentru ocuparea unui post vacant de inginer diplomat PNA/CNS în cadrul Atelierului PNA/CNS Terminal

. ROMATSA Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Direcţia Serviciilor de Navigaţie Aeriană Regională Arad, având ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de navigaţie aeriană operatorilor aerieni care operează în spaţiul aerian al României, anunță organizarea unui concurs/examen pentru ocuparea cu personal din exteriorul regiei, a unui post vacant de Inginer Diplomat PNA/CNS, la Secția PNA/CNS - Atelier PNA/CNS Activitate Terminală, care se va desfaşura la sediul DSNAR Arad. Până la definitivarea pe post (licențiere AACR) candidatul declarat admis va fi angajat ca inginer stagiar cu contract de munca pe perioada determinată. 

Descrierea postului:

Obiectivul principal al postului constă în asigurarea disponibilității tehnice continue a echipamentelor de protecția navigației aeriene aflate în responsabilitatea Atelierului PNA/CNS Activitate Terminală, în vederea furnizării, în condiții de siguranță  a serviciilor de comunicații, navigație și furnizare de date meteorologice de aeroport către unitățile de trafic aerian.

Locul de muncă: obiective interioare și exterioare distante ale Atelierului PNA/CNS Terminal din DSNAR Arad. 

Activităţi permanente: lucrări de monitorizare, întreţinere și exploatare la echipamentele avute în responsabilitate pentru îndeplinirea obiectivului postului conform procedurilor tehnice și de colaborare în vigoare. 

Activităţi accidentale: intervenţii operative pentru înlăturarea defectelor precum și măsurători și reglaje pentru readucerea în parametrii nominali a echipamentelor. 

Activităţi periodice planificate: efectuarea lucrărilor, măsurătorilor şi reglajelor periodice, planificate, la echipamentele din cadrul Atelierului PNA/CNS Terminal. 

Condiții de înscriere la concurs/examen:

 1. Nivel de studii: diplomă de inginer, absolvent de studii superioare de lungă durată (master - 5 ani), al unei facultăți cu profil/specializare: electric, electronic, telecomunicații, automatică și calculatoare sau radionavigație;
 2. Medicale: aviz medical și aviz psihologic pentru lucru în siguranţa transporturilor,  necesar în vederea obţinerii licenţei AACR pentru personal tehnic nenavigant PNA/Tc;
 3. Experiență ca inginer: minim 2 ani;
 4. Permis de conducere: categoria B. 

Abilităţi necesare ocupării postului:

- abilitaţi de comunicare rapidă și concisă, de organizare a activităţilor și a timpului de lucru, de gestionare eficientă a informaţiilor;

- spirit de lucru în echipă şi disponibilitate pentru lucrul la program zilnic de 8h, în tură, şi în perioadele sărbătorilor legale.  

Locul și data desfășurării concursului/examenului:

Sediul DSNAR Arad, str Henri Coanda, nr29, localitatea Arad, judeţul Arad, în zilele: 13 Decembrie, ora 11 – proba scrisă (eliminatorie) și 14 Decembrie, ora 10 – proba practică și interviul (doar candidații care au trecut proba scrisă).

Probele de concurs sunt:

1.         proba teoretică - scrisă (inclusiv test limba engleză);

2.         proba practică;

3.         Interviu.

În cadrul probei teoretice concurenţii vor trebui să răspundă în scris la un chestionar ce va cuprinde întrebări și probleme din cadrul tematicii propuse. 

În cadrul probei practice concurenţii vor trebui să rezolve o problemă tehnică practică pentru care se pun la dispoziţie echipamentele, dispozitivele și instrumentele de măsură necesare. 

Nota minimă la fiecare proba este 7. Candidatul care nu obţine minim nota 7 la fiecare probă este declarat respins. 

Nota finală obţinută de către candidat se calculează ca medie aritmetică a notelor celor trei probe. 

Ordinea finală a clasificării candidaților va fi stabilită după rezolvarea eventualelor contestații. 

Va fi declarat admis candidatul cu nota finală cea mai mare.

Data limită de înscriere: 11 Decembrie, ora 11

Înscrierile pentru concurs se fac la sediul DSNAR Arad, str Henri Coanda, nr, Arad  de luni până joi între orele 8 –, si respectiv vinerea între orele 8  - 13.

 Documentele necesare înscrierii la concurs/examen:

 1. Cerere de înscriere la concurs/examen;
 2. Curriculum vitae;
 3. Copie BI/CI;
 4. Copie Permis conducere;
 5. Copie după documente care să ateste nivelul de studii și pregătirea profesională (diplomă studii, atestate, certificate și diplome de absolvire a cursurilor de pregătire interne și externe, etc);
 6. Copii după documente care să ateste vechimea în muncă și experiența în domeniu;
 7. Copie livret militar - după caz;
 8. Cazier judiciar;
 9. Avizului medical medicina muncii și a avizului psihologic, cu mențiunea apt pentru angajare;
 10. Avizul medical de aptitudini pentru personal PNA/Tc-siguranţa transporturilor; avizul se obţine de la o comisie medicală din cadrul unităţilor specializate medicale și/sau psihologice agreate de către Ministerul Transporturilor conform OMex pt Arad: LIAD, MEDLIFE, etc)

Actele se vor depune în copie, iar actele originale vor fi prezentate la data înscrierii, pentru verificarea conformității copiilor existente la dosar.  

Rezultatele se vor afișa la sediul DSNAR Arad în maxim 3 zile lucrătoare de la data susținerii concursului.

Termen de depunere a contestațiilor:

Contestațiile se pot depune la secretariatul DSNAR Arad, în maxim 2 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor concursului. Rezultatul analizei contestaţiei va fi comunicat persoanei care a depus-o, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

 Tematica:

 1. Cunoștințe în domeniul comunicațiilor radio: tipuri de modulații (analogice și digitale); scheme bloc emițător/receptor radio – descriere generală componente; parametrii principali ai emițătorilor și receptorilor radio, metode de măsură și modalități de reducere a perturbațiilor nedorite în funcționare, sisteme de antene.
 2. Noțiuni teoretice de electricitate, electromagnetism și radiotehnică: conductibilitatea, surse de elctricitate, câmpul electric, câmpul electromagnetic, semnale sinusoidale, semnale nesinusoidale.
 3. Măsurări electrice și electronice: etaloane și unități de măsură; surse, generatoare și amplificatoare de semnal; Osciloscopul; măsurarea mărimilor electrice: tensiune, curent, putere, frecvență, impedanță, lungimi de undă, atenuări, defazaje.
 4. Componente și circuite electronice analogice și digitale: amplificatoare, filtre, oscilatoare, stabilizatoare de tensiune; circuite logice digitale.
 5. Arhitecturi PC – componente PC și echipamentele periferice (descrierea funcționării, caracteristici principale); portul serial RS232/RS422/RS485; sisteme de operare (Windows, Linux);  Aplicații de editare de text și calcul tabelar (Word, Excel): formatare de text, etichete, note de subsol/final, cuprins și index, utilizarea câmpurilor, formularelor și a șabloanelor, creare legături și încorporări obiecte, urmărirea modificărilor.
 6. Arhitecturi LAN/WAN – implementare (tipuri echipamente, caracteristici, particularități), Modelul OSI, Modelul TCP/IP, Clase de adresare IP și protocoale de asignare a adreselor; routing și protocoale de routare, calculul adreselor de subrețea.
 7. Tipuri de sisteme de distribuție a energiei electrice (descriere, proprietăți); Modalități de legare la pământ a unei instalații electrice; surse de tensiune neîntreruptibilă și grupuri electrogene – principii de funcționare, parametrii, măsurători.
 8. Cunoștințe de limba engleză – nivel mediu.

Bibliografie:

 1. Radiocomunicații digitale – Cristian Colonati, editura N’Ergo Galați;
 2. Rețele de telecomunicații – Tatiana Rădulescu, ed. Thalia;
 3. Antene filare practice - John Heys, ed. F. Services;
 4. Rețele de calculatoare. Principii - Radu Lucian Lupșa, ed. Casa Cărții de Știință;
 5. The Beginner’s Handbook of Amateur Radio - Clay Laster, ed. McGraw-Hill;
 6. Fundamentals of Telecommunications - Roger L. Freeman; ed. John Wiley & Sons;
 7. Îndreptar de proiectare și execuție a instalațiilor de legare la pământ - Indicativ 1RE-Ip;
 8. cursurile urmate în cadrul facultăţilor cu profil de inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii, tehnologii informaţionale.

Detalii la serviciul resurse umane, DSNAR Arad.