Nivel cariera

Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

engleză

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

500 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Concurentru ocuparea unui post vacant de inginer diplomat PNA/CNS în cadrul Atelierului PNA/CNS Terminal

. ROMATSA Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Direcţia Serviciilor de Navigaţie Aeriană Regională Constanţa, având ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de navigaţie aeriană operatorilor aerieni care operează în spaţiul aerian al României, anunţa organizarea unui concurs/examen pentru ocuparea unui post de inginer diplomat PNA/CNS la DSNAR Constanţa - Atelierul PNA/CNS Terminal, care se va desfaşura la sediul DSNAR Constanţa, Vladimirescu, , Comuna Mihail Kogălniceanu, Judetul Constanţa.
Descrierea postului :

 • asigura disponibilitatea tehnica continua a echipamentelor de protectia navigatiei aeriene aflate in responsabilitate in vederea furnizarii in conditii de siguranta de servicii  de navigatie de ruta catre unitatile de trafic aerian
 • locul de munca : obiective interioare si exterioare distante ale Atelierului PNA/CNS Terminal
 • manifestă abilitati de comunicare rapida si concisa ,de organizare a activitatilor si a timpului de lucru , de gestionare eficienta a informatiilor
 • detine licenta  AACR personal tehnic nenavigant pna/tc.
 • conduce masina de interventii tehnice – necesita permis de conducere cat. B
 • are spirit de lucru în echipă şi disponibilitate pentru lucrul la program zilnic de 8h , în tură cu orar şi în perioadele sărbătorilor legale.
 • Activităţi permanente:

-lucări de monitorizare , întretinere si exploatare la echipamentele avute in responsabilitate  pentru indeplinirea obiectivului postului conform procedurilor tehnice si de colaborare în vigoare . 

 • Activităţi accidentale:

-intervenţii operative pentru inlaturarea defectelor precum si masuratori si reglaje pentru readucerea in parametrii nominali a echipamentelor;

-participa la instalarea de echipamente noi si la modificari tehnice in vederea imbunătatirii performantelor serviciilor furnizate

 • Activităţi periodice:

-efectuarea lucrarilor, măsurătorilor şi reglajelor periodice la echipamentele din cadrul Atelierului PNA/CNS Terminal

 Conditii de participare :

Nivel de studii : inginer absolvent al unui program de studii de master în domeniul de licenţă inginerie electronică şi telecomunicaţii, tehnologii informaţionale.

Medicale :  pentru obtinerea licentei AACR pentru personal tehnic nenavigant pna/tc este nevoie de aviz medical pentru siguranta transporturilor

Permis de conducere  :cat B

Concursul la sediul DSNAR Constanţa, Vladimirescu, numarul 4 , Comuna Mihail Kogălniceanu, Judetul Constanţa, in  data de 29 noiembrie de la ora 10:00

Data limita de inscriere este 28 noiembrieI 2017 ora 14:00.

 Probele de concurs sint :

1. Teoretică scrisă , inclusiv test limba engleza

2. Practică

3. Interviu

În cadrul probei scrise concurenţii vor trebui să răspundă in scris la un chestionar tehnic(test de cunostinte tehnice de specialitate).

În cadrul probei scrise de limba engleză, concurentii vor traduce un text tehnic din limba engleză în limba română.

În cadrul probei practice concurenţii vor trebui să rezolve o problemă tehnică practică pentru care se pun la dispozitie echipamentele, dispozitivele si instrumentele de măsură necesare .

 Nota minimă  la fiecare proba esteCandidatul care nu obtine minim nota 7,00 la fiecare probă este declarat respins.

 Nota finală obtinută de catre candidat se calculează ca medie aritmetică a notelor celor trei probe. Candidatul cu cea mai mare nota finala va fi declarat admis.

Documente necesare pentru inscriere :

1. cerere de înscriere

2. copie după BI/CI
3. curriculum vitae
4. cazier judiciar

5. Diploma de licenţă şi documente care atestă studiile şi pregătirea profesională

original şi copie)

6. copie carnet de muncă / documente care atestă vechimea în muncă 

7. adeverinţă medicală / certificat medical apt angajare

8. avizul medical de aptitudini pentru personal PNA-Tc-siguranţa transporturilor ;  avizul se obtine de la o comisie medicala din cadrul unitătilor specializate medicale si/sau psihologice agreate de către Ministerul Transporturilor cf. OM 1259 din 2013 ;

DSNAR Constanţa nu asigură decontarea cheltuielilor pentru vizita medicală a candidaţilor şi nici locuinţă candidatului declarat "ADMIS".

Înscrierile pentru concurs se fac la sediul DSNAR Constanţa, Vladimirescu, , Comuna Mihail Kogălniceanu, Judetul Constanţa  de luni până joi între orelesi respectiv vinerea între orele si .
Detalii la serviciul DSNAR Constanta.

Tematica de concurs :

 

ICunostinte in domeniul comunicatiilor radio

  1. Tipuri de modulatii analogice(MA,MF) si digitale
  2. Receptoare
  3. Etaje finale de RF
  4. Modulatoare , demodulatoare RF
  5. Antene

IICircuite  electronice analogice si digitale

  1. Amplificatoare
  2. Filtre
  3. ilatoare
  4. Stabilizatoare de tensiune
  5. Circuite logice digitale

 IIISemnale circuite si sisteme

  1. reprezentarea semnalelor in domeniul timp/frecventa
  2. analiza semnalelor in timp si frecventa

  IVTehnica microundelor

  1. antene
  2. oscilatoare
  3.  amplificatoare
  4. Ghiduri , cuploare , circulatoare

 

VCalculatoare

 1. Schema bloc simplificata –funcţiile subansamblelor
 2. Modemuri – schema bloc, principiu de funcţionare, clasificare
 3. Structura detaliata a unui HDD
 4. Organizarea memoriei PC-ului
 5. Componenta BIOS – principiul de funcţionare, funcţiile îndeplinite
 6. Portul Serial – standardul de comunicaţie RS 232 semnalele  standard deonexiune
 7. Sisteme de operare (LINUX, WINDOWS)

 

VIRetele de Calculatoare

 1. Tipurile echipamentelor de reţea – definiţii, caracteristici, particularităţi (avantaje dezavantaje)
 2. Topologii Fizice si Logice ale reţelelor – clasificare, definiţii
 3. Modelul OSI – definiţie, prezentare detaliata a structurii
 4. Modelul TCP/ IP - definiţie, prezentare detaliata a structurii
 5. Adresa MAC – definiţie
 6. Protocolul Spannig tree – definiţie
 7. Clasele de adresare IP – clasificare
 8. Protocoale de asignare a adreselor – clasificare, definiţii
 9. Routing – definiţie
 10. Protocoale de routare – tipuri, caracteristici
 11. Masca de reţea – definiţie
 12. Calculul adreselor de subreţea funcţie de adresa de reţea si masca

 

VIIMasurari electrice si electronice

a. etaloane si unitati de masura

amplificatoare, surse si generatoare de semnal

osciloscopul

d. masurarea marimilor electrice :

tensiuni

urenti

uteri

frecvente si timp

impedante

e. masurari in domeniul microundelor

frecventa / lungime de unde

uteri

atenuari

defazaje

 

Bibliografie:ursurile urmate în cadrul facultatilor cu profil de inginerie electronică şi telecomunicaţii, tehnologii informaţionale.


Data limită de înscriere este 28 noiembrie ora 14:00.
Detalii la telefon DSNAR Constanta la int. 104.