Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/adresele jobului

Salariu brut pe luna

1100 - 1600 €


 • Raspunde de buna executarea a lucrarilor incredintate, la termenele stabilite, in functie de graficele de executie, si de indeplinirea parametrilor de calitate;
 • Asigura respectarea planului de executie pe activitati, organizeaza si impune ritmul de executie pentru realizarea lucrarilor la termenele propuse conform graficelor de esalonare a lucrarilor previzionate;
 • Urmareste executarea corecta a proiectelor, a tehnologiei de executie si a conditiilor de calitate;
 • Coordoneaza si supravegheaza personalul din santier;
 • Planifica, verifica, organizeaza, controleaza activitatile desfasurate in scopul realizarii proiectului, impreuna cu echipa de proiect;
 • Participa la predarea - primirea fronturilor de lucru catre Subcontractori;
 • Asigura cunoastera, aplicarea si respectarea normelor de SSM de catre angajatii proprii si Subcontractanti;
 • Intocmeste rapoarte saptamanale de informare, in legatura cu evolutia proiectului;
 • Stabileste structura graficului de executie;
 • Estimeaza si Bugeteaza Costurile proiectului;
 • Verifica si aproba situatiile de lucrari din punct de cantitativ si calitativ;
 • Emite necesarele de materiale si echipamente aferente proiectului;
 • Verifica corectitudinea proiectelor tehnice.