Nivel cariera

Senior (5-10 ani), Middle (2-5 ani)

Adresa/ adresele jobului

București

Acest job nu mai este activ.

 

1.       Scopul general al postului

Executarea proiectelor mari și mijlocii în domeniul construcțiilor civile industriale și agricole gestionate de angajator.

2.       Sarcini și responsabilități:

-     Coordonează zilnic echipele de muncitori, subcontractori, furnizori, pentru îndeplinirea sarcinilor solicitate de beneficiar (mentenanţa, lucrări şi intervenţii);

-     Respectă proiectul și tema de proiectare puse la dispoziție;

-     Întocmeşte graficele de verificare pe faze tehnologice de execuţie în funcţie de fazele determinante stabilite;

-     Întocmește cantitățile de materiale pe baza măsurătorilor analitice;

-     Participă, în cazul în care este solicitat, la antemăsurători şi măsurători pentru relevare a construcţiilor existente şi terenurilor, precum şi verificarea pe şantier a cotelor şi dimensiunilor de execuţie;

-     Responsabil, pe aria de construcții-arhitectură, pentru activitatea de mentenanţa preventivă, corectivă, avarii, remedieri, îmbunătăţiri şi modernizări sau investiţii a locaţiilor gestionate;

-     Propune spre aprobare soluţii tehnice şi bugete, pentru rezolvarea solicitărilor beneficiarului;

-     Urmăreşte zilnic respectarea normelor în vigoare de protecţia muncii pe şantier;

 

3.       Cerinţe:

-     Cunoştinţe temeinice în domeniul legislației aferente domeniului de activitate;

-     Utilizarea programul AutoCAD la nivel de citit și măsurători;

-     Cunoaşterea materialelor de construcţii şi a detaliilor tehnice legate de folosirea acestora;

-     Utilizare avansată MS Office – Excel, internet outlook;

-     Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională la nivel mediu;

-     Disponibilitate deplasare în țară;

-     Permis de conducere, categoria B.

 

4.       Competențe

-     Studii superioare în domeniul constructii civile, industriale și agricole;

-     Experienţă în domeniul construcțiilor civile – execuție, minim 5 ani;

 

5.       Abilități/aptitudini

-     Abilităţi de analiză şi sinteză, atenţie la detalii;

-     Precizie şi rigurozitate în realizarea sarcinilor.

-     Capacitate de structurare a informațiilor și prioritizare a sarcinilor;

-     Capacitate de organizare şi planificare;

-     Abilităţi de comunicare şi relaţionare;

-     Capacitate de lucru în echipă şi individual.

 

6.       Beneficii

-     Salariu competitiv în acord cu performanța în activitate;

-     Echipă tânară și performantă;

-     Interacțiunea cu proiecte diverse;

-     Accesul la activități variate și la sarcini complexe ce favorizeaza evoluția profesională.


  • Interviu online
  • Care sunt asteptarile dvs. salariale?