Nivel cariera

Senior (5-10 ani), Middle (2-5 ani)

Adresa/ adresele jobului

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

1000 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

 

1.       Scopul general al postului

Executarea proiectelor mari și mijlocii în domeniul construcțiilor civile industriale și agricole gestionate de angajator.

2.       Sarcini și responsabilități:

-     Coordonează zilnic echipele de muncitori, subcontractori, furnizori, pentru îndeplinirea sarcinilor solicitate de beneficiar (mentenanţa, lucrări şi intervenţii);

-     Respectă proiectul și tema de proiectare puse la dispoziție;

-     Întocmeşte graficele de verificare pe faze tehnologice de execuţie în funcţie de fazele determinante stabilite;

-     Întocmește cantitățile de materiale pe baza măsurătorilor analitice;

-     Participă, în cazul în care este solicitat, la antemăsurători şi măsurători pentru relevare a construcţiilor existente şi terenurilor, precum şi verificarea pe şantier a cotelor şi dimensiunilor de execuţie;

-     Responsabil, pe aria de construcții-arhitectură, pentru activitatea de mentenanţa preventivă, corectivă, avarii, remedieri, îmbunătăţiri şi modernizări sau investiţii a locaţiilor gestionate;

-     Propune spre aprobare soluţii tehnice şi bugete, pentru rezolvarea solicitărilor beneficiarului;

-     Urmăreşte zilnic respectarea normelor în vigoare de protecţia muncii pe şantier;

 

3.       Cerinţe:

-     Cunoştinţe temeinice în domeniul legislației aferente domeniului de activitate;

-     Utilizarea programul AutoCAD la nivel de citit și măsurători;

-     Cunoaşterea materialelor de construcţii şi a detaliilor tehnice legate de folosirea acestora;

-     Utilizare avansată MS Office – Excel, internet outlook;

-     Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională la nivel mediu;

-     Disponibilitate deplasare în țară;

-     Permis de conducere, categoria B.

 

4.       Competențe

-     Studii superioare în domeniul constructii civile, industriale și agricole;

-     Experienţă în domeniul construcțiilor civile – execuție, minim 5 ani;

 

5.       Abilități/aptitudini

-     Abilităţi de analiză şi sinteză, atenţie la detalii;

-     Precizie şi rigurozitate în realizarea sarcinilor.

-     Capacitate de structurare a informațiilor și prioritizare a sarcinilor;

-     Capacitate de organizare şi planificare;

-     Abilităţi de comunicare şi relaţionare;

-     Capacitate de lucru în echipă şi individual.

 

6.       Beneficii

-     Salariu competitiv în acord cu performanța în activitate;

-     Echipă tânară și performantă;

-     Interacțiunea cu proiecte diverse;

-     Accesul la activități variate și la sarcini complexe ce favorizeaza evoluția profesională.


  • Interviu online
  • Care sunt asteptarile dvs. salariale?