Nivel cariera

Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/adresele jobului

Salariu brut pe luna

400 - 797 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Responsabilități:

 • Urmărește respectarea termenelorÎntocmește baze de prețuri, încadrează cantitățile de lucrări în articole de deviz, întocmește devize și situații de plată, calculează costul final al investiției, consumurile specifice ale acesteia, stabilind în timp real încadrarea în graficele de lucrări a investiție
 • Întocmește graficele pentru lucrări
 • Întocmește documnetele necesare (ex. atasamente)
 • Planifică necesarul forței de muncă și necesarul de resurse tehnico-materiale
 • Ținerea sub control a costurilor aferente investiției
 • Alegerea soluției optime din punct de vedere tehnico-economic
 • Participă la efectuarea recepției lucrărilor de la punctul de lucru
 • Asigură efectuarea remedierilor și completărilor
 • Deschide carnetele de atașamente pe lucrări și întocmește fișe de măsurători privind producția realizată
 • Întocmește comenzile și înaintează în timp util departamentului de achiziții
 • Stabileste sarcinile și responsabilitățile personalului din subordine
 • Menține un climat de lucru echitabil, riguros și responsabil la punctul de lucru
 • Răspunde de menținerea unor relații de bună colaborare cu clienții, cu furnizorii și subcontractanți
 • Întocmește solicitări de: clarificări, contestații, elaborarea de răspunsuri la solicitările de clarificări primite din partea comisiilor de evaluare
 •  Întocmește buget pentru lucrările câștigate
 • Colaborează ori de câte ori este nevoie cu specialiștii din cadrul departamentului tehnic, al departamentului de urmărire a producției, cu șefii punctelor de lucru și șefii de șantier;
 •  Deține și menține la zi evidenta lucrărilor executate și în curs de execuție
 •  Urmărește decontarea lucrărilor executate
 •  Răspunde pentru corectitudinea devizelor întocmite

 

Candidatul ideal:

 • Experiență de minim 2 ani în domeniu
 • Studii și pregătire profesională finalizată în domeniu
 • Diploma de inginer în construcții civile
 • Abilități de comunicare și de lucru în echipă
 • Abilități de coordonare, de gestionare a timpului și sarcinilor multiple
 • Abilitate în interpretarea calculelor inginerești, viteză de calcu
 • Cunoștințe de operare PC: Cunoștințe în operarea MS Constituie un avantaj cunoșterea operării unui software pentru devize construcții
 • Putere de decizie și asumarea responsabilității
 • Stil de lucru organizat
 • Persoană cu inițiativă
 • Abilități de negociere, diplomație, toleranță
 • Ușurință în comunicare
 • Cunoașterea limbii engleze
 • Permis conducere categoria B

 

Beneficii:

 • Salariu motivant
 • Mediu de lucru dinamic și modern
 • Autoturism/ laptop/ telefon