Nivel cariera

Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani)

Adresa/adresele jobului


Principalele responsabilitati:
- Organizeaza si repartizeaza sarcinile pentru fiecare loc de munca din echipa pe care o coordoneaza;
- Asigură folosirea completă a capacităţilor de producţie si a fondului de timp, utilizand la randament maxim utilajele prin eliminarea intreruperilor sau deficientelor in funcţionare, datorate activitatii coordonate;
- Urmareste, verifica si inregistreaza parametrii tehnologici ai echipamentelor in dosarul de serie pentru fiecare serie de produs;
- Raspunde de completarea corecta si in timp real a dosarelor de serie pentru fiecare serie de produs;
- Coordoneaza utilizarea in fabricatie a produselor intermediare corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ;
- Coordoneaza divizarea, manipularea, depozitarea tuturor materiilor prime folosite in procesul de fabricatie;
- Coordoneaza manipularea, depozitarea corespunzatoare a produselor interfazice si vrac;
- Coordoneaza predarea cantitativa a produselor vrac la fluxul de ambalare;
- Completeaza corect fisele in programul informatic utilizat;
- Urmareste incadrarea in consumurile specifice a materiilor prime pentru fiecare serie de produs;
- Calculeaza reteta de fabricatie pentru fiecare serie de produs/ faza de fabricatie
- Raspunde de respectarea planului zilnic de productie primit de la Seful Atelier, raspunde de organizarea locului de munca prin atribuirea de sarcini precise personalului din subordine, defineste clar prioritatile si continuitaea procesului de productie;
- Verifica corectitudinea datelor inscrise pe etichetele de identificare ale containerelor/echipamentelor si a camerelor si certifica aceasta prin semnatura.

Cerinte :
- studii superioare finalizate- chimie, biologie, farmacie, biochimie
- disponibilitate pentru lucrul in 3 schimburi
- cunostiinte operare PC
- experienta intr-o pozitie similara- avantaj