Nivel cariera

Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

engleză

Recrutez candidati dispusi sa se relocheze

Da

Salariu brut pe luna

700 - 800 €


RESPONSABILITATI SI SARCINI :

- Coordoneaza documentarea, implementarea, mentinerea si imbunatarirea unui sistem al calitatii in conformitate cu standardele internationale ISO, HACCPi FSSC;
- Certificarea sistemului calitatii cu organisme acreditate in acest sens;
- Organizarea activitatilor de inspectii la primire, pe flux si la final;
- Organizarea verificarilor metrologice la DMM-urile din dotare;
- Efectuarea de audituri interne ale calitatii;
- Analize ale neconformitatilor;
- Tratarea reclamatiilor (impreuna cu compartimentul responsabil de neconformitate).
 

2. Elaborarea si revizia documentelor sistemului calitatii:
- Coordoneaza activitatea de implementare si mentinere SR EN ISO, HACCPi FSSC;
- Raspunde de mentinerea si eficienta sistemului de managementului calitatii al organizatiei;
- Raporteaza periodic conducerii stadiul privind elaborarea si implementarea documentelor SMC.
de actionare:
- Efectueaza control tehnic de conformitate la receptie, pe flux si la final;
- Verifica conditiile de manipulare si transport a produselor aprovizionate in vederea eliminarii cazurilor de abateri;
- Controleaza modul de depozitare si conservare a materiilor prime si produselor finite;
- Identifica si izoleaza cu maxima operativitate neconformitatile aparute pe fiecare faza a procesului tehnologic;
- Intocmeste note de neconformitate;
- Respinge produsele neconforme in toate fazele de fabricatie si urmareste ca acestea sa fie rezolvate in conformitate cu procedurile specifice de tratare a neconformitatilor;
- Urmareste ca derogarile fata de cerintele specificate sa fie folosite numai in mod exceptional si in conditiile limitarii pentru o anumita cantitate sau perioada de timp;
- Emite documentele care atesta calitatea produselor;
- Participa la sedintele de analiza a neconformitatilor;
- Propune masuri de rezolvare a neconformitatilor;
- Admite sau respinge produsele inspectate;
- Participa la rezolvarea cu maxima operativitate a reclamatiilor aparute de la clienti;
- Elaboreaza si aplica documentele sistemului calitatii.
4. Metrologie
Atributii:
- Efectueaza supravegherea tehnica a mijloacelor de masurare din cadrul societatii;
- Eeceptioneaza mijloacele de masura intrate in unitate si le respinge pe acele care nu au precizia ceruta si se bazeaza pe alt sistem de unitati de masura decat cel legal;
- Ia masuri de scoatere din uz a mijloacelor de masurare deteriorate care nu se pot repara;
- Verifica calibrele care servesc la etalonarea mijloacelor de masurare;
- Ia masuri de asigurare a stocului tampon de mijloace de masurare;
- Stabileste perioadele de etalonare metrologica a mijloacelor de masurare;
- Solaboreaza cu terti in vederea verficarii metrologice a mijloacelor de masurare;
Tine evidenta globala a mijloacelor de masurare.

CERINTE: 

  • Studii superioare de specialitate - absolvent al Facultatii de INDUSTRIA ALIMENTARA.
  • Minim 1 an experienta intr-un post similarin industria produselor lactate este un
  • Detinere permis conducere.