Detalii loc de munca

ANUNT INACTIV: Angajatorul nu recruteaza momentan in mod activ pentru aceasta pozitie, dar poti aplica la anunt.

Gestionar depozit

Nivelul carierei
Entry (0-2 ani)
Tip job
Full time
Posturi disponibile
2

Cerințe:

 • Minim studii medii;
 • Experiență profesională similară minim un an;
 • Cunoștințe operare PC, cunoștințe de bază în procesele specifice muncii în depozit;
 • Bune abilități de comunicare și lucru în echipă, corectitudine și responsabilitate;
 • Atenție distributivă, spirit de observație, memorie cifrică și vizuală bună;
 • Bune abilități de calcul numeric;
 • Disponibilitate pentru program în 3 schimburi și la efort fizic.

Responsabilități:

 • Operează în stoc mișcările de marfă;
 • Păstrează/îndosariază documentele justificative  legate de stoc și mișcarea lui;
 • Efectuează la cerere Inventarul stocului;
 • Participă activ la operațiunile de încărcare/descărcare a mărfii din/la depozitul firmei;
 • Raportează superiorului ierarhic orice neconcordanță între stocul faptic și cel scriptic;
 • Oferă informații despre stocuri și verificări punctuale;
 • Respectă legislația de gestiune a stocurilor;
 • Introduce marfa în stoc în baza documentelor de intrare după ce a efectuat recepția fizică a mărfurilor;
 • Utilizează eficient spațiul de depozitare;
 • Asigură/menține ordinea și curățenia în spațiile de depozitare și respectă instrucțiunile privind depozitarea în bune condiții;
 • Se supune Legii gestiunii;
 • Efectuează  transferurile de marfă între gestiuni;
 • Păstrează evidența documentelor de transfer întocmite;
 • Emite avize de expediție pentru mărfurile ce părăsesc firma;
 • Predă marfa către client conform documentelor emise;

Alte responsabilități:

 • Organizează și dispune aprovizionarea  cu materiale necesare ambalării, depozitării și etichetării mărfurilor;
 • Organizează reciclarea materialelor folosite, acolo unde este cazul.