Nivel cariera

Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani)

Adresa/adresele jobului


Cerinte:

- Studii medii
- Persoana pozitiva, responsabila, organizata, serioasa
- Atentie distributiva

- Cunostinte operare PC (Word, Excel)
- Capacitate de lucru atat independent, cat si in echipa
- Capacitate de organizare si planificare 
- Capacitate de indeplinire a sarcinilor in termene limita
- Disponibilitate pentru lucru in mediul industrial

- Activitatea anterioara cu un sistem de etichetare, scanare si depozitare produse poate constitui un avantaj


Responsabilitati :

- Realizeaza receptia cantitativa si calitativa a produselor

- Participa la operatiunile de incarcare / descarcare bunuri

- Depoziteaza/Aranjeaza marfa in depozit

- Verifica termenul de garantie al stocurilor primite

- Efectuează inventarieri periodice şi participă la inventarierea anuală a bunurilor din depozit

- Se informează permanent şi îşi însuşeşte tipurile de materii prime şi materialele de bază, scule, dispozitive, etc.

- Asigura fluxul de intrari-iesiri marfa conform regulilor interne

- Intocmeste şi completează fise de magazie, registre de intrare-ieşire, procese verbale de predare-primire, avize de insotire a marfii etc.

- Intocmeste raportul de gestiune periodic pe baza documentelor justificative