Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

1359 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii .

Sucursala Direcţia Radiocomunicaţii Cluj

Organizează concurs

în data de 24 august 2017 orele 12,00 la sediul FORMAȚIEI TELESCAUN MOGOȘA – STAȚIA TV + FM MOGOȘA, județul Maramureș, pentru ocuparea a 2 posturi vacante de Mecanici troliști sau Funiculariști.

Concursul se desfășoară ȋn conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă aplicabil și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Societății Naționale de Radiocomunicații .

Condiţii de participare :

Titlul postului: Mecanici troliști sau Funiculariști

Tip post : FULL TIME,

Felul contractului: perioadă nedeterminată – cu o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice;

Nivel carieră: MIDDLE LEVEL ( peste 1 an ȋn specialitate)

Domeniile postului: Transport pe cablu, Instalații și echipamente de transport pe cablu .

Locatie: ROMÂNIA, Formația Telescaun Mogoșa , județul Maramureș.

Descrierea postului:

  • Asigura activitatea de întreținere și exploatare a telescaunului Mogoșa, în conformitate cu Regulamentul de întreținere și exploatare a mijloacelor de transport pe cablu și a Prescripțiilor tehnice ISCIR R9 – 2003;

  • Participă la lucrări de reparații curente și montaj, asigură intreținerea și functionarea în conditii tehnice optime a echipamentelor de transport pe cablu..

  • Execută în termen lucrările periodice de verificare și revizie a instalației de transport pe cablu, conform programului aprobat și a graficelor de lucrări dispuse;

  • Aplică strict normele de protecție a muncii , a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și a celorlalte norme vizȃnd sănătatea și securitatea muncii;

  • tablouri generale şi distribuţie joasă tensiune, etc); si asigura intretinerea si functionarea in conditii tehnice optime a acestor echipamente.

Cerințe:

- Studii medii de profil : (cu atestat profesional) ; liceu industrial sau școală

profesională de profil mecanic.

 • Deținerea unui atestat pentru calificarea in funcția de funicularist sau mecanic trolist constituie un atu;

 • Experienţă în specialitate de minim 1 an;

 • Cunoştinţe operare Windows: Microsoft Office;

 • Carnet conducere cat. B, fără incidente ;

 • Disponibilitate pentru lucru pe pilon,la înălțime;

 • Flexibilitate pentru regim de lucru ȋn ture;

 • Certificat medical prin care se atestă că poate să lucreze ȋn condițiile postului;

 • Candidaţii care nu realizează media minimă de 6,00 la concurs, sunt declaraţi respinşi ;

Scrisorile de intenţie însoţite de curriculum vitae, se vor depune la secretariatul unităţii, Direcţia Radiocomunicaţii Cluj, situat ȋn municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 2 ( Cartier Gheorgheni, capătul liniei de autobuze nr 32 ), pănă la data de 23 august 2017

Candidaţii selectaţi , la prezentare în ziua concursului, vor avea obligatoriu asupra lor, xerocopii ale actelor de studii şi calificări, respectiv, o adeverinţă medicală care să ateste că pot exercita funcţia tehnică de : Mecanic trolist sau Funicularist .