Adresa/ adresele jobului

Râmnicu Sărat


RESPONSABILITATI:
- operatiuni cu furnizorii si clienti ( contracte, documente de transport, facturi, receptii, urmarirea procesului de aprovizionare si vanzare); 
- operatiuni cu banca si caseria ( lei si valuta );
- urmarirea inregistrarilor, verificarea, reflectarea corecta in contabilitate si la timp a operatiunilor derulate;
- indosariaza si verifica modul de gestionare si arhivare a documentelor operate;
- colecteaza in termen documentele contabile;
- elaboreaza diverse situatii financiare;
- alte responsabilitati prevazute in fisa postului.