Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani), Entry (0-2 ani)

Adresa/ adresele jobului

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Responsabilitati generale:

În raport cu alte persoane (angajati, subordonati,colaboratori) dar si persoane externe:

1. Onestitate si confidentialitate vis-a-vis de angajatii firmei, precum și de clienti si furnizori,În raport cu aparatura pe care o utilizeaz:

2. Utilizeaza cu responsabilitate aparatura/echipamente/consumabile/autovehicule din dotare

În raport cu produsele muncii:

1. Raspunde confrom legii pentru secretul si securitatea datelor pe care le pastreaza și manipuleaza 

2. Rspunde disciplinar, contraventional sau penal, dupa caz, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu

3. Constiinciozitate vis-à vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit

 În raport cu securitatea si sanatate în munca, dar și cu Regulamentul Intern

1. Respecta normele de protectia muncii

2. Respecta normele stipulate in .

3. Urmareste permanent respectarea parametrilor de calitate impusi prin procedurilespecifice de lucru sau prin instructiunile tehnologice;

 relatii colegiale si colaboreaza cu colegii.

 relatii corecte cu institutiile cu care colaboreaza

Utilizeaza cu responsabilitate aparatura/echipamente/consumabile/autovehicule din dotare

Urmareste permanent respectarea parametrilor de calitate impusi prin procedurile specifice de lucru sau prin instructiunile tehnologice;

Supravegheaza periodic ciclul de lucru pentru fiecare utilaj (scule, dispozitive și verificatoare) pentru a se asigura de buna functionare a acestuia;

Efectueaza întretinerea, repararea sau înlocuirea aparatelor cu care lucreaza± discuri si pietre abrazive, freze, dispozitive de fixare si calibrare, sabloane, aparate specifice de masura și control;

Studiaza planurile, schitele sau comenzile primite pentru a evalua specificatiile pieselor si pentru a determina instructiunile de prelucrare, secventele de operare, uneltele si materialele necesare;

Aplica cunostinte despre proprietatilediverselor metale pentru a selecta viteza de taiere,rata de alimentare si adâncimea taieturilor;

 Regleaza utilajele si selecteaza parametrii regimului de prelucrare în functie decaracteristicile pieselor realizate;

Executa diverse piese si lucrari de frezare prin copiere sau normal;

 Verifica respectarea normelor de calitate ale produselor realizate si remediaza deficientele aparute;

Asigura mentinerea functionarii corecte a aparatelor si instrumentelor de masura și de control conform instructiunilor de lucru specificate;

Pregateste pe baza diferitelor retete lichidul de racire ungere necesar bunei functionari a utilajelor 

 Recupereaza materialele rezultate în urma prelucrarilor si le depoziteaza în locuri special amenajate;

Verifica si mentine stocul de materiale, semifabricate, piese de schimb si scule necesare desfasurarii activitatii sale.

Șalariu motivant. Bonuri de masa.