Nivel cariera

Middle (2-5 ani)

Salariu brut pe luna

800 - 1500 €


Candidatul ideal

 • Studii obligatorii: Universitare de specialitate – Farmacie, curs de zi, finalizate cu diploma de licenţã.
 • Cunostinte temeinice farmaceutice si de aplicabilitate ale Ghidului de Buna Practicã in Distributia de Medicamente si a Normelor de Aplicare ale acestuia.
 • Membru al Colegiului Farmacistilor cu Drept de libera practicã.
 • Posesor al asigurarii anuale de malpraxis pentru
 • Buna cunoastere a mediului concurential de afaceri.
 • Experienta in domeniul farmaceutic constituie avantaj.
 • Foarte bune cunostinte de limba engleza.
 • Spirit de observatie, dinamism, gandire comerciala, eficienta.
 • Excelente abilitati de utilizare a computerului (Word, Excel, PowerPoint, Internet).
 • Reale si excelente abilitati de comunicare si negociere.

   

Sarcini/atributii:

 • Urmãreşte respectarea prevederilor Titlului  XVII – Medicamentul - din Legearivind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nrentru aprobarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor, Ghidul privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor diîn vigoare de laNormele privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman aprobat prin Ordinul ministrului sanatatii publice  nrrdonanta de Urgenţã pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii  nri alte prevederi ale legislatiei  farmaceutice  in vigoare.
 • Îşi dã acordul pentru distribuirea medicamentelor cãtre clienţi, conform legislatiei in vigoare, verificã corectitudinea datelor introduse in sistemul informatic astfel incat sã se poatã reface trasabilitatea oricarei serii de medicament.
 • Se asigurã cã toate produsele receptionate, depozitate si distribuite sunt insotite de documente care le atestã calitatea si sunt corect inscriptionate. rãspunde de verificarea ambalajelor, prospectelor si înscrisurilor in limba românã.
 • Se asigurã cã toate produsele comercializate se vând doar cãtre unitãţi autorizate.
 • Participã la identificarea şi tratarea medicamentelor suspicionate a fi falsificate, prin verificarea documentatiei existente.
 • În cazul produselor returnate, respecta BPD: valideaza reintroducerea produselor farmaceutice in stocul comercializabil numai daca acestea se afla in interiorul ambalajului secundar nedeschis si nedeteriorat, in stare buna, nu au expirat si nu fac parte din categoria medicamentelor retrase de pe piata. Verifica si valideaza documentatia de rigoare in cazul returului de medicamente: se asigura ca produsele au fost transportate, depozitate si manipulate conform : verifica si solicita dovada temperaturilor de transport si depozitare pana la intrarea in Depozitul Companiei. Verifica si valideaza trasabilitatea produsului farmaceutic pentru care se solicita retur prin documentele de expeditie originale /facturi/aviz de expeditie care trebuie sa mentioneze numarul seriei medicamentului astfel incat sa existe dovada faptului ca produsul nu a fost falsificat.
 • Întocmeşte oricare document solicitat de Agentia Nationalã a Medicamentului referitor la lista proprie a medicamentelor achiziţionate, modificarea acesteia si la cantitãţile distribuite lunar sau oricare alta solicitare a ANMDM.

   

Beneficii:

 • Program de lucru - L-V;
 • Servicii medicale private;
 • Pachet salarial realist, in functie de competente;
 • Vouchere de vacanta.

Numai candidatii selectati vor fi contactati.