Nivel cariera

Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani)

Adresa/adresele jobului

Salariu brut pe luna

350 - 450 €


Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice organizează concurs, în data de 10 decembrie, ora 10ºº pentru ocuparea a două posturi de sociolog în cadrul Secretariatul Tehnic, biroul ”Analize și studii”.

Salarizarea se asigură la nivelul prevăzut de dispoziţiile legale pentru personalul din aparatul ministerelor.

Cererea de înscriere la concurs însoţită de: CV, copia actelor de studii (se vor prezenta și actele în original, pentru conformitate), copia carnetului de muncă și/sau extras revisal, adeverință medicală și cazier judiciar, se înregistrează la sediul instituţiei din str. George Vraca nr., etaj, sector, Bucureşti (zona Sala Palatului), până în data de 5 decembrie 2018.