Detalii loc de munca

ANUNT INACTIV: Angajatorul nu recruteaza momentan in mod activ pentru aceasta pozitie, dar poti aplica la anunt.

EXPERT IN ACHIZITII PUBLICE

Nivelul carierei
Senior (5-10 ani)
Tip job
Full time
Posturi disponibile
1

Compania Națională UNIFARM SA – cu o experienta de  peste 80 de ani in piata farmaceutica nationala si internationala are ca obiect de activitate, in principal, asigurarea  retelei nationale sanitare prin distributia de medicamente, produse farmaceutice si parafarmaceutice, produse tehnico-medicale, aparatura si echipamente sanitare, dispozitive medicale, seruri si vaccinuri, reactivi si alte produse medicale achizitionate din productia interna si din import. Colaboreaza cu Ministerul Sanatatii, ca autoritate tutelara si actionar unic al Companiei, in vederea asigurarii si realizarii programelor nationale de sanatate organizate si finantate de acest minister si Guvernul Romaniei.  Are sediul in Bucuresti, str. Aviator Stefan Sanatescu , Sector 1.

Compania, in cadrul Departamentului Comercial - Compartimentul Achizitii, angajeaza EXPERT IN ACHIZITII PUBLICE in urmatoarele conditii:

Cerințe privind profesia și experiența în domeniu:

 • Certificat de absolvire a unui curs de Expert in Achizitii publice;
 • Experiență în domeniul achizitiilor publice de minim 5 ani pentru postul de Expert Achizitii Publice;
 • Studii superioare de lunga durata cu diploma in domeniul economic tehnic sau juridic;
 • Cunoasterea temeinica a aplicatiilor din suita Microsoft Office, cunostinte temeinice de operare in Microsoft Windows si utilizare a browser-elor de internet; operarea platformei SEAP;
 • Cunoaterea limbii engleze (scris si vorbit), nivel mediu;
 • Cerințe specifice:
 • Abilitatea de a lucra independent cat si in echipa;
 • Capacitate de analiza si sinteza a informatiei;
 • Disponibilitatea de lucru in afara orelor de program;
 • Cazier judiciar fara antecedente penale;
 • Atitudine pozitivă și proactiva;
 • Capacitate de decizie și asumarea responsabilității;
 • Rezistență la efort și stres; viteza de reactie;
 • Stabilitate psihică, echilibru emoțional, constanță în atitudini; capacitate deplina de exercitiu;
 • Spirit analitic si de observație, dinamism;

 Alte cerințe (care constituie avantaje pentru ocuparea postului):

 • Elaborarea documentatiei pentru minim 3 proceduri de achizitii medicamente sau dospozitive medicale, aparatura medicala, echipamente medicale si/sau de servicii si/sau lucrari cu o valoare mai mare deeuro, in ultimii 3 ani, in cadrul unei entitati/autoritati contractante;Participarea in minim 3 comisii de evaluare in ultimul an, in cadrul unei entitati/autoritati contractante, in legatura cu achizitii de achizitii medicamente sau dospozitive medicale, aparatura medicala, echipamente medicale si/sau de servicii si/sau lucrari.

Atribuțiile postului:

 • Participă la organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii medicamente sau dospozitive medicale, aparatura medicala, echipamente medicale si/sau de servicii si/sau lucrari, ca membru/ membru de rezervă/președinte în comisiile de selectie deoferta, numite prin decizie a directorului general al CN UNIFARM SA;
 • Participă la elaborarea documentațiilor de achiziții și asigură suport în derularea corespondenței/acțiunilor referitoare la această activitate;
 • Asigură suport pentru derularea contractelor de achiziţii, verifică / intocmeşte actele adiţionale la contracte sau contractele subsecvente acordurilor cadru şi le înaintează spre verificare şefului direct;
 • Colaborează cu compartimentele comercial, financiar, juridic, în soluţionarea problemelor specifice ce pot apărea în derularea procedurilor de achiziţii şi / sau în derularea contractelor;
 • Asigură suport pentru soluţionarea contestaţiilor;
 • Colaboreaza cu ceilalti angajati nominalizati pentru tinerea evidentei referitoare la arhiva Compartimentului Achizitii;
 • Asigura confidentialitatea documentelor Compartimentului Achizitii;
 • Solutioneaza la termen si de calitate corespunzatoare sarcinile primite pe cale ierarhica;
 • Participa la elaborarea si actualizarea procedurilor aferente activitatii compartimentului;
 • Participa la cursurile de instruire si perfectionare in domeniul de activitate si aplica in practica toate cunostintele dobandite la cursurile la care participa, trimis de catre companie;
 • Comunica/sesizeaza sefului de compartiment eventuale observatii privind activitatea proprie si/sau a colectivului, propune solutii de imbunatatire a activitatii compartimentului, inclusiv propuneri de participare la cursuri;
 • Respecta si urmareste aplicarea in cadrul Compartimentului Achizitii a principiilor, procedurilor si instructiunilor Companiei Nationale “Unifarm” SA privind activitatile de achizitii publice, in conformitate cu prevederile legislative in domeniu;
 • Are responsabilitatea  respectarii tuturor reglementarilor legale si a procedurilor societatii aplicabile pe linie de protectie a muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, protectia fizica a tuturor bunurilor si informatiilor, protectia mediului.

Oferim :

 • Pachet salarial realist si atractiv, in functie de competente;
 • Servicii medicale private;
 • Bonuri de masă;
 • Bonus fidelitate;
 • Mediu de lucru plăcut într-o echipă dinamică.

Persoanele interesate pot trimite cv-ul la adresa . Toate aplicatiile primite vor fi tratate cu confidentialitate. Doar candidatii selectati vor fi contactati pentru un interviu, celelalte aplicatii fiind pastrate in baza de date a companiei pentru oportunitati viitoare de angajare.