Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani)

Adresa/adresele jobului


Post disponibil in cadrul Rafinariei PETROTEL LUKOIL SA.

I. Cerinte generale:

1. Nivelul de studii specific postului: studii economice superioare de specialitate.
2. Experienta de lucru necesara : postul de Expert fiscal poate fi ocupat de catre o persoana cu vechime de munca de cel putin 5 ani, atestat consultant fiscal.
3. Tipul postului: perioada nedeterminata
4. Cunostinte privind modul de executie a sarcinilor:
- operare . Microsoft Office
- limbi straine: engleza/rusa
- abilitati: consecventa, perseverenta, studios, lucru in echipa, rezistenta la stress, meticulozitate, comunicativitate, eficienta, atitudine pozitiva, optimism, dinaminsm, initiativa.
II. Responsabilitati:
1. Asigura obtinerea autorizatiilor prevazute de legislatia fiscala in vigoare: autorizatia de antrepozit fiscal, autorizatia de expeditor inregistrat, actualizarea garantiilor aferente acestora, efectuarea modificarilor necesare;
2. Analizeaza si avizeaza contractele incheiate de societate, sub aspectul regimului fiscal aplicabil acestora solicitand compartimentelor care au initiat contractul toate clarificarile necesare in acest scop;
3. Monitorizeaza in permanenta modificarile legislative, analizeaza implicatiile lor fiscale asupra societatii si informeaza prin note interne compartimentele afectate de implementarea acestora;
4. Reprezinta societatea in relatiile cu autoritatile fiscale si vamale centrale si judetene, in limitele stabilite prin dispozitiile managementului societatii;
5. Intocmeste informari, sinteze si rapoarte pe probleme fiscale catre managementul societatii
6. Asigura colaborarea cu firmele care acorda consultanta fiscala societatii in baza contractelor incheiate;
7. Analizeaza situatiile care au generat riscuri de natura fiscala pentru societate, evalueaza impactul acestora asupra societatii, raporteaza situatia managementului societatii si face propuneri pentru inlaturarea acestora;
8. Indeplineste alte sarcini dispuse de managementul societatii;
9. Raspunde de calcularea corecta si declararea impozitelor si taxelor;
10. Intocmeste documentatia pentru solicitarea de restiuiri impozite si taxe de la bugetul general consolidat in situatiile prevazute de legislatia in vigoare;
11. Este numit responsabil pentru identificarea, evaluarea si monitorizarea “Riscului fiscal” si este obligat:
- Sa identifice si sa evalueze riscul presupus;
- Sa pregateasca informatiile si materialele doveditoare necesare pentru luarea deciziei cu privire la riscul presupus;
- Sa controleze riscul presupus pana in momentul luarii fata de acest risc a unei hotarari, informandu-si conducatorul despre schimbarile survenite intre timp;
- La derularea procedurilor de identificare, evaluare si monitorizare riscuri, Responsabilul de risc este obligat sa se ghideze dupa prevederile;
12. Asigura colaborarea cu firmele care intocmesc dosarul preturilor de transfer societatii in baza contractelor incheiate;
13. Asigura suportul din punct de vedere fiscal compartimentului juridic, in cazul
litigiilor fiscale;
14. Face propuneri de modificare a legislatiei in vigoare, scolo unde se considera ca
acestea sunt neclare, sunt greu de aplicat in practica sau excesiv de restrictive;
15. Asigura colaborarea firmelor din grup intre ele, cu autoritatile sau firmele de
consultanta/TP;
HI. Beneficii
1. Salariu + pachet beneficii de competitivitate
2. Asigurare contra accidentelor, asigurare medicala private
3. Program pensii facultative