Nivel cariera

Middle (2-5 ani)

Adresa/adresele jobului

Salariu brut pe luna

800 - 1200 €


Cautam coleg cu minimum 2 ani experienta in domeniul achizitiilor publice (Autoritate Contractanta), cu initiativa, atent la detalii, cunostinte solide privind legislatia in domeniu, abilitati de planificare si comunicare, de lucru in echipa, atitudine pozitiva,orientata spre indeplinirea obiectivului. Program de lucru 8 ore, contract de munca pe perioada nedeterminat, salariu incepand de la 3500

Responsabilități: 

- monitorizare zilnica SICAP,
- elaborarea documentației de atribuire,
- derularea procedurilor de achiziții, 
- întocmire comenzi/contracte,
- întocmirea dosarului achizițiilor,

-  intocmire liste cu licitatii si transmitere catre managerul de departamant,

- întocmirea rapoartelor pentru procedurile derulate,

-urmarirea si intocmirea documentelor necesare, atat  pe durata proiectului, in vederea desfasurarii optime a acestuia, cat si la finalizarea sa,

-experienta in derularea procedurilor de achizitie : calificare, propunere tehnica, propunere financiara, clarificări, verificare  proceduri