Nivel cariera

Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

română

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

400 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM TIMISOARA organizează concurs (interviu) pentru ocuparea a 3 posturi vacante de EXPERT ACHIZITII

A. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  1. - studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul tehnic (mecanic/ termoenergetic / energetic) / economic;

  2. - minim 3 ani vechime in domeniu;

  3. - certificate sau calificari in domeniul achizitiilor ( constituie un avantaj);

  4. - cunoasterea legislatiei aplicabila in domeniul achizitiilor sectoriale

  5. - cunostinte de operare PC – MS Office (Word, Excel, Outlook) si SEAP;

  6. - cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  7. - nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unor infracţiuni.

B. Concursul va consta în: Interviu:

C. Componenţa dosarului de concurs:

- Scrisoare de intenție adresată Directorului General;

- Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă calificarea;

- Cazierul judiciar;

- Curriculum vitae în format European, semnat şi datat;

Cv-urile şi scrisorile de intenţie se vor depune la registratura COLTERM SA Timişoara.

Date de contact:

Persoana de contact: Lucaciu Daniela - telefon:;